Lyckad Produktionstest

Produktionstest av VM5 är nu avslutad med mycket goda resultat.  

Den 17:e oktober påbörjades en ny produktionstest av produktionshål, VM 5, vid Morafältet. Gasproduktionen hölls begränsad på ca 100 normal kbm metangas per timme för att inte överskrida testutrustningens kapacitet.  

Halva testperioden genomfördes utan trycksänkning i reservoaren, dvs med avstängd vattenpump.  Trots detta kunde det noteras ett fritt gasflöde på 40 normal kbm per timme, från brunnen direkt till facklan. Gasanalyserna visar stabil hög metanhalt på 96–97% metan. 

Intilliggande produktionsbrunn, VM4, som varit ”död” sedan färdigställandet under år 2015 har visat tydliga tecken på aktivering under genomförandet av VM5 testet. Gastrycket steg från obefintligt upp till 7 bar i början av testperioden och har där varit stabilt genom hela perioden. 

Testutrustning kommer nu sammankopplas och köras på VM4 för att utröna aktivitetsnivå och produktionsflöde. 

Ovanstående produktionsresultat ger oss förutsättningar att kunna gå vidare och specificera en kommersiell verksamhet. Dessutom kan vi påbörja ansökningsprocessen om tillstånd för att, i måttlig skala, utvinna naturgas och drift av tillhörande processanläggning. 

Kort filmillustration bifogas som även går att finna på AB Igrenes hemsida 


För ytterligare information kontakta:

Lars Svensson, VD

lars.svensson@igrene.se 

070-295 30 70

Denna information är sådan information som AB Igrene är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kon-taktpersons försorg, för offentliggörande den 2 november, 2017. 

Om Igrene

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Flera provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kontinuerliga flöden av ren metangas.

Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om.

Igrene har varit verksamt i tretton år.  Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.

Med de nyligen erhållna undersökningstillstånden för ytterligare sju områden ämnar Igrene att även fördjupa undersökningsarbetet på några platser innanför kraterkanten.

Se www.igrene.se  

Om oss

AB Igrene (publ) bedriver prospekterande verksamhet med avseende på gas, geotermi och olja vid Siljansringen.

Prenumerera

Dokument & länkar