Nyhetsbrev 17 november 2015

Förtydligande pga. missuppfattning i sociala media

Igrene informerade i ett pressmeddelande fredagen den 13 ds att det nu är klart att det kanadensiska bolaget ICONOIL Group Ltd går in i Igrene i en riktad nyemission om 5 Mkr till kursen 13 kronor, vilket ger ICONOIL 384 615 aktier.

Denna riktade nyemission är verkställd och pengarna har inbetalats.
Det tycks som om detta inte klart framgått.

För ytterligare information
kontakta Mats Budh, verkställande direktör,
mats.budh@igrene.se
070-650 62 26

Om Igrene

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.
Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser längs Siljansringens perifera delar. Flera provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.
Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om.
Igrene har varit verksamt i cirka tio år. Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja för ca 71 000 hektar av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.

Om oss

AB Igrene (publ) bedriver prospekterande verksamhet med avseende på gas, geotermi och olja vid Siljansringen.

Prenumerera

Dokument & länkar