Nyhetsbrev 3 november 2015

Produktionshålet har nu slutförts
Den 30 oktober nådde borrkronan 700 meters djup varefter hålet rensades och borrstången togs upp. Detta hål har 7” foderrör ner
till 150 meters djup. Från denna nivå har hålet en diameter om 6”
i öppet berg ända ner till botten.

Borrningarna har varit komplicerade med mycket hårt berg och spruckna zoner under sedimenten från 400 ner till 700 meter.
Under långa sträckor har man bara lyckats borra 0.5 – 1.0 meter i timmen.

Lodning av hålet
Idag den 3 november har hålet lodats för kontroll att det står öppet
och att det inte rasat i samband med upptagning av borrstången.
Kontrollen visar att hålet står stabilt och är öppet ända ner till botten.

(se bild i bifogad pdf)

Logging
Planen är nu att sänka ner rör i 7” foderröret och där installera all den utrustning som behövs för att göra noggranna mätningar i hålet. Det kommet att undersökas på vilka nivåer gas tränger igenom, temperaturer och tryck, mängden gas per enhet vatten samt förekomsten av fri gas mm.
Dessa mätningar kommer att vara klara under november månad men alla analyser, slutsatser och själva rapporten beräknas inte föreligga förrän tidigast i mitten av januari 2016.

För ytterligare information
kontakta Mats Budh, verkställande direktör,
mats.budh@igrene.se
070-650 62 26

Om Igrene
Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.
Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser längs Siljansringens perifera delar. Flera provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.
Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om.

Igrene har varit verksamt i cirka tio år. Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja för ca 71 000 hektar av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.

Om oss

AB Igrene (publ) bedriver prospekterande verksamhet med avseende på gas, geotermi och olja vid Siljansringen.

Prenumerera

Dokument & länkar