Nyhetsbrev april 2018

PRODUKTIONSTESTER 

Som kommunicerats tidigare visar testdata att naturgasflödet låg på ca 1 000 normal kubikmeter i timmen (N kbm/h) under slutfasen av testet i november 2017. Nu i vinter har testutrustningen konstruerats om och när kylan släpper taget så kommer själva ombyggnaden av brunnen och testutrustningen att påbörjas. Ombyggnadsarbetet och tryckloggning av brunnen ska färdigställas snarast och vi beräknar att en ny test startar i slutet av april och kommer att pågå ca 4 veckor framåt.

KÄRNBORRNING

Ett viktigt syfte med kärnborrningar är att vi vill dels bygga men också verifiera beräkningsmodellen för källan till gasförekomsten. Under vintern har 2 kärnborrningar utförts ned till ca 600 m. I ett av dessa påträffades gas på 345 meter. Med guidning i vår nya reservoarmodell har vi nu påbörjat ytterligare en provborrning i Moraområdet.

UNDERSÖKNINGSTILLSTÅND 

Bolaget ansökte i mars om nytt undersökningstillstånd gällande gas i Hansjö och Stenbergsområdet. För ett år sedan fick vi inte förnyat tillstånden för dessa områden efter överklagan upp till Förvaltningsrätten. Nu efter att områdena varit i ”karantän” under 1 år kunde AB Igrene som förste sökande åter ansöka om undersökningstillstånd, för år 1-3, gällande dessa områden.

ANSÖKAN OM UTVINNINGS OCH MILJÖTILLSTÅND 

Som ett första steg i en ansökningsprocess mot att få utvinna och producera naturgas har nu AB Igrene begärt samråd med Länsstyrelsen i Dalarna och Mora kommun. Detta samrådsmötet beräknas ske mitten av maj. Om testet i april/maj verifierar våra beräkningar avser vi att gå djupare in i ansökningsprocessen med målet att kommersialisera utvinning av naturgas på ett sätt som både gagnar svensk ekonomi och miljöambitioner. En tillståndsprövning inleds alltid med ett samråd med tillsynsmyndigheten samt Länsstyrelsen gällande prövningens omfattning. Därefter kan ansökan lämnas in till prövningsmyndigheten.

Lars Svensson, CEO

April 9, 2018 

Kontakta oss: 

AB Igrene

Skålmyrsvägen 36
792 50 Mora
+46 702 953 070
info@igrene.se
www.igrene.se

Om oss

AB Igrene (publ) bedriver prospekterande verksamhet med avseende på gas, geotermi och olja vid Siljansringen.

Prenumerera

Dokument & länkar