Utökar sin styrelse

AB Igrene ser över sin styrelserepresentation. ICONOIL Group Ltd

tog i en riktad nyemission i november 2015 plats i Igrene för att tillföra utvecklingskapital och kompetens. Bolaget beredes nu en

plats i Igrenes styrelse.

Inför årsstämman den 21 januari 2016 föreslås styrelsen förstärkas med två nya ordinarie ledamöter.

Tidigare ledamoten Anders Wallgren lämnar styrelsen av tidsskäl men ställer upp som suppleant.

Ola Blumenberg, ordförande, Anders Rydberg, Jonas Estéen, Karl-Åke Johansson och Tomas Wikner föreslås omväljas.

Som nya ledamöter föreslås

Grant Strem, Calgary CA, f 1978

Geolog och petroleumingenjör samt vd för ICONOIL Exploration and Deve-lopment Ltd ingående i ICONOIL Group Ltd. Grant har varit framgångsrik i sitt prospekterande arbete för ICONOIL mfl och funnit stora fyndigheter av både gas och olja.

Yvonne Vertes von Sikorszky, Zurich CH, f 1961

9 års erfarenhet som företagskonsult hos Booz Allen & Hamilton (Franrike, Tyskland). 18 år som investmentbanker hos en schweizisk bank.

Yvonne har tidigare varit styrelseledamot i Igrene under ett par år.

Som suppleanter föreslås Anders Wallgren och Paul Storm.

Arvoden föreslås utgå med 2 Bb till ordföranden, 1 Bb till ordinarie leda-möter och 0.5 Bb till suppleanter.

Valberedningen med Jack Gottling, Sonja Sys och Gunder Eriksson föreslås omväljas med arvode om 3.000 till Gottling och 2.000 kronor vardera till de övriga.

Vid ytterligare frågor, kontakta Mats Budh, Verkställande Direktör               mats.budh@igrene.se, 070-650 62 26                 

Om Igrene

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser längs Siljansringens perifera delar. Flera provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om.

Igrene har varit verksamt i cirka tio år. Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.

Se www.igrene.se

Om oss

AB Igrene (publ) bedriver prospekterande verksamhet med avseende på gas, geotermi och olja vid Siljansringen.

Prenumerera

Dokument & länkar