Rejält billigare med egen .se-adress på Internet

Rejält billigare med egen .se-adress på Internet - Sänkning med en dryg tredjedel efter stor tillväxt för toppdomänen .se Tack vare den stora ökningen av antalet domännamn under .se-domänen kommer årsavgiften för en .se-adress att sänkas med drygt en tredjedel, från 313 till 200 kronor inklusive moms (250 till 160 kr. exkl. moms). Sänkningen gäller från och med den 1 januari 2004. Sedan den 1 januari i år har .se-domänen vuxit med cirka 100 000 domännamn till dagens drygt 205 000 stycken. Den stora kundtillströmningen kan främst förklaras genom de enklare regler för .se som infördes i våras samt möjligheten att registrera domännamn med å, ä, och ö från oktober i år. - Tillströmningen av kunder möjliggör att priset kan sänkas utan att göra avkall på vare sig kvalitet eller ambitioner. Vi vill fortsätta att säkra att .se förblir en av de mest stabila och driftsäkra toppdomänerna i världen med en god service till domännamnsinnehavarna, säger Östen Frånberg, II-stiftelsens ordförande. Prissänkningen är ett led i II-stiftelsens ekonomiska strategi. Det nya priset gäller från januari 2004 och innefattar även nyregistreringar av domännamn. - Det är vår förhoppning att prissänkningen ska få genomslag även hos .se:s ombud i de priser de erbjuder användarna för registrering av en .se-domän, säger Per-Olof Josefsson, VD för NIC-SE som driver .se domänen. Tack vare tillväxten under 2003 kommer II-stiftelsen också att kunna avsätta medel i storleksordningen drygt sju miljoner kronor till en forsknings- och utvecklingsfond enligt stiftelsens urkund. Fonden ska stödja forskning och utbildning inom Internets infrastruktur. Beslut kring hur fondens medel ska användas kommer att fattas under första halvåret 2004. Även efter prissänkningen kommer II-stiftelsen och dotterbolaget NIC-SE att kunna ha ett starkt engagemang i projekt som bandbreddstestet TPTEST som drivs tillsammans med Konsumentverket och PTS, den årliga konferensen Internetdagarna samt delta i den internationella utvecklingen för ökad säkerhet av DNS-systemet (Secure DNS). Projekt som alla är direkt eller indirekt till gagn för svenska Internetanvändare och Internets infrastruktur. För ytterligare information kontakta: Östen Frånberg, II-stiftelsens ordförande Tele: 070-519 03 29, e-post: of@iis.se Per-Olof Josefsson, NIC-SE:s VD Tele: 0733-173 962, e-post: poj@nic-se.se Patrik Lindén, Informationsansvarig, II-stiftelsen Tele: 070-550 71 98, e-post: patrik.linden@iis.se Om II-stiftelsen och NIC-SE Stiftelsen för Internetinfrastruktur, II-stiftelsen, bildades 1997 och har till ändamål att verka för en god stabilitet i infrastrukturen för Internet i Sverige och främja Internetrelevant forskning, utbildning och undervisning. II-stiftelsen ansvarar för toppdomänen .se och är bl a huvudman för bolaget NIC-SE som administrerar och marknadsför domänen .se gentemot försäljningsombud och allmänheten. Se mer på webben: www.iis.se och www.nic.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/25/20031125BIT00740/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/25/20031125BIT00740/wkr0002.pdf

Dokument & länkar