IK säljer Magotteaux till Sigdo Koppers

IK Investment Partners (”IK”) säljer det belgiska kross- och finfördelningsföretaget Magotteaux till det ledande chilenska gruvutrustnings- och byggföretaget Sigdo Koppers för 550 miljoner euro.

Liège-baserade Magotteaux är en världsledande leverantör av differentierade högpresterande slitstarka förbrukningsvaror till industrier för vilka krossning, malning, och andra processer för finfördelning av olika material är viktigt. De främsta köparna är gruv-, cement-, bergsmaterial-, verktygs- och muddringsföretag. Tillväxtekonomier och snabbväxande gruvregioner blir allt viktigare och efterfrågan därifrån förväntas fortsätta att öka i takt med tillväxten på slutmarknaderna i Australasien (särskilt Kina, Indien, Australien) och Sydamerika.

Magotteaux har utvecklats betydligt sedan IK köpte en majoritet i bolaget 2007. IK har genomfört ett stort investeringsprogram under de senaste fyra åren. Över 120 miljoner euro har använts till underhållsinvesteringar och investeringar för att stödja expansion till tillväxtmarknader som Thailand och Indien. Den framgångsrika utvecklingen visar sig i att flera nya produkter har introducerats, antalet anställda har ökat med 15 procent, försäljningen har ökat med en tredjedel till 500 miljoner euro och att rörelsevinsten (EBITDA) har ökat med två tredjedelar till 66 miljoner euro 2011.

Sigdo Koppers är ett industriellt konglomerat inom gruv- och anläggningsindustrin. Bolaget planerar att behålla Magotteaux som en fristående verksamhet och utnyttja sin starka marknadsposition till att ta vara på möjligheter till konsolidering i branschen.

”Vi är mycket nöjda med avkastningen på Magotteaux-investeringen. Företaget är redo för hög tillväxt efter de kraftiga investeringarna i forskning och utveckling, ökningen av kapaciteten, samt de stora resurser som satsats på verksamhetsförbättringar och på att förstärka organisationen. Sigdo Koppers är en optimal ny ägare och vi önskar Magotteaux allt gott”, säger Bart Borms, biträdande direktör på IK.

”Samarbetet med IK har varit positivt för koncernen och jag vill tacka för den professionella vägledningen, stödet och investeringarna. I samarbete med IK, har vi kunnat omvandla verksamheten och är nu väl etablerade som en global ledare och är redo för nästa steg i vårt företags utveckling”, säger Bernard Goblet, VD för Magotteaux.

”Vi är glada att Magotteaux blir en del av vår koncern. Det är ett fantastiskt internationellt inriktat företag, med en stark ledning och stor utvecklingspotential. Vi planerar att stödja Magotteauxs plan att växa till att bli en världsledande leverantör till gruv- och industriföretag”, säger Juan Pablo Aboitiz, VD för Sigdo Koppers.

”Sigdo Koppers har mycket goda förutsättningar att vara ett stöd för Magotteaux i nästa tillväxtfas, och hjälpa företaget att befästa sin ledande position inom kross- och finfördelning. Styrelsen vill tacka ledningen och medarbetarna för deras enorma arbete och engagemang under de senaste åren, och aktieägarna för deras fortsatta stöd”, säger Kristiaan Nieuwenburg, ordförande för Magotteaux.

Förvärvet är föremål för sedvanliga villkor, inklusive konkurrensgodkännande.

För frågor:

IK Investment Partners
Christopher Masek, Managing Partner
Tel: +44 20 7304 4300
Bart Borms, Biträdande direktör
Tel: +44 20 7304 4300
Charlotte Laveson, Kommunikationschef
Tel: +44 20 7304 7136

Magotteaux
Bernard Goblet, Vd
(Jean-Yves Daxhelet)
Email: jean-yves.daxhelet@interel.be
Tel: +32 2 761 66 93

 
 
Om
IK Investment Partners
IK Investment Partners (tidigare Industri Kapital) (”IK”) är ett europeiskt private equity bolag som förvaltar cirka 5,7 miljarder euro i kapital, inklusive 1,7 miljarder euro i den senaste fonden IK2007. Sedan 1989 har IK förvärvat 77 europeiska bolag. Den nuvarande portföljen omfattar 23 företag med en sammanlagd omsättning på nära 7,5 miljarder euro. IK investerar framförallt i medelstora bolag med starkt kassaflöde och potential till vinstförbättringar, verksamma inom mogna industrier med väsentlig underliggande tillväxt. Mer information finns på www.ikinvest.com.

Om Magotteaux
Magotteaux är den ledande globala leverantören av differentierade högpresterande slitstarka förbrukningsvaror till industrier där krossning, malning, och andra finfördelningsprocesser (dvs. minskning materials storlek) är viktigt. Koncernen är föregångare när det gäller användning av speciallegeringar och kompositmaterial vid tillverkning av slitstarka produkter (t.ex. slipprodukter med högt krominnehåll, Xwin ®, Xcc ®, Neox ®). I tillägg till materialutveckling har Magotteaux också utvecklat betydande egen kompetens inom värmebehandling. Magotteauxs viktigaste slutmarknader är gruv- och cementindustrin. Magotteaux levererar även produkter och tjänster till stenbrotts- och återvinningsföretag, kolkraftverk, samt muddrings- och oljesandsindustrin. För mer information: www.magotteaux.com

Om Sigdo Koppers
Sigdo Koppers, SA, som grundades 1960, är en av de viktigaste affärskoncernerna i Chile. Företaget finns i Chile, övriga Latinamerika, Asien och Europa, och dess verksamhet är uppdelad i tre områden; tjänster, industri, samt näringsverksamhet och fordon. Tjänsteområdet kombinerar bygg- och industriföretag med transport och logistik. Industriområdet består av allt från företag som producerar ammoniumnitrat och stenkrosstjänsteföretag, till gruvföretag, samt tillverkning av stora och små hushållsapparater, produktion av högteknologisk plastfilm och en anläggning som producerar vätgas för petrokemisk användning. Slutligen omfattar näringsverksamhets och fordonsområdet företag som representerar, distribuerar och hyr ut maskiner och säljer bilar. Sigdo Koppers omsatte 1,8 miljarder dollar och gjorde en rörelsevinst (EBITDA) på 300 miljoner dollar 2010. Koncernen är noterad på Santiago-börsen och har 20,000 anställda. För mer information: www.sigdokoppers.cl 

 

 

Prenumerera

Dokument & länkar