Industri Kapital förvärvar Schenck Process av HgCapital

Schenck Process siktar mot fortsatt expansion med stöd av Industri Kapital efter två framgångsrika år med HgCapital som ägare. Industri Kapital har slutit ett avtal med HgCapital om att förvärva en majoritetsandel i Schenck Process som är en globalt ledande systemleverantör av processutrustning.

Sedan Schenck Process förvärvades av HgCapital från Dürr AG 2005 har bolaget byggt en stark och strategiskt välpositionerad affärsverksamhet. Idag är Schenck Process en av de marknadsledande leverantörerna av lösningar inom industriell utrustning för vägning, matning, övervakning och automation. Bolaget är väl positionerat för tillväxt och har en robust och välbalanserad affärsmodell. Det har betydande verksamhet i Europa, Nord- och Sydamerika, Kina och Australien och har en väl diversifierad kundbas inom ett flertal industribranscher; tung, lätt, gruv, kraft och transportautomation. Schenck Process har ett unikt erbjudande till större industrikunder. Dels genom att vara det enda bolaget i sitt slag med global täckning, dels genom att ha en ledande serviceorganisation för eftermarknaden.

– Schenck Process är en tydlig och väletablerad global marknadsledare och har uppvisat ett uthålligt starkt finansiellt resultat. Tillsammans med ledningen kommer vi att bygga vidare på bolagets starka marknadsposition. Vi kommer att fortsätta förvärvsstrategin och samtidigt bygga marknadsandelar och expandera till nya marknader, säger Detlef Dinsel, partner på Industri Kapital.

– Vi tackar HgCapital för ett givande samarbete under de två gångna åren. HgCapital har varit ett värdefullt stöd under en kritisk fas i bolagets utveckling. Vi välkomnar nu Industri Kapitals investering. Vi har samma vision och affärsfilosofi säger Dr Jochen Weyrauch VD för Schenck Process.

– Vi har varit mycket nöjda med vår investering i Schenck Process. Samarbetet med ledningen har varit utmärkt och vi är glada över att ha varit med och ge vårt stöd till bolagets tillväxt och utveckling under de senaste två åren. Jag är helt övertygad om att bolaget kommer att fortsätta att utvecklas positivt. Vi önskar Industri Kapital och ledningen all lycka i framtiden, säger Martin Block, chef för HgCapital.

Transaktionen kommer att bli föremål för sedvanlig konkurrensrättslig prövning.Kontakter:

Industri Kapital:
Detlef Dinsel, Partner
Tel: +49 40 369 8850

Charlotte Laveson, Informationschef
Tel: +46 8 678 95 51

Schenck Process:
Stewart D. Murdoch, Director Business Development and Marketing
Tel: +49 61 51 32 2814

HgCapital:
Dr Karsten Hartmann, Partner, HgCapital Munich
Tel: +49 89 25 54 95 517

Joachim Drees, Director, HgCapital London
Tel: +44 20 70 89 79 40


Industri Kapital
Industri Kapital är ett europeiskt private equity bolag med nordiska rötter som förvaltar cirka 4 miljarder euro i kapital. Sedan 1980 har Industri Kapital förvärvat 64 europeiska bolag. Den nuvarande portföljen omfattar 20 bolag med en total omsättning om 8,6 miljarder euro. Industri Kapital investerar primärt i medelstora bolag med starka kassaflöden och potential till lönsamhetsförbättring som är verksamma på mogna marknader med underliggande tillväxt. Industri Kapitals nuvarande investeringar i Tyskland inkluderar Sport Group, Minimax och DYWIDAG-Systems International (DSI). Bland tidigare investeringar i Tyskland märks GARDENA.
För ytterligare information se www.industrikapital.com.

Schenck Process
Schenck Process, med huvudkontor i Darmstadt, Tyskland, är global marknadsledare inom processteknik för industriell vägning, matning, granskning och automation. Schenck Process utvecklar, tillverkar och marknadsför en fullständig bredd av tekniska lösningar, produkter och nyckelfärdiga system. Styrkan i bolagets erbjudande är en kombination av processtekniskt kunnande, pålitliga produkter och väl beprövad teknologi.

Schenck Process är organiserat i internationella branschsegment:
Heavy: Cement, gips, sand och grus, stål och icke-järnmetallindustrier
Light: Kemi, livsmedel, läkemedel och plastindustri
Mining: Gruvindustri
Power: Koldrivna anläggningar och liknande industrier
Transport Automation: Logistiska processer – inom väg och järnväg

Med över 1 800 anställda har Schenck Process verksamhet i mer än 40 länder och bedriver tillverkning på totalt 14 anläggningar. För ytterligare information se www.schenckprocess.com.


HgCapital
HgCapital är en private equity investerare med fokus på medelstora europeiska bolag. Vi investerar i bolag med ett marknadsvärde på 50-500 miljoner euro. Vår affärsmodell kombinerar branschspecialisering med ett starkt proaktivt stöd till portföljbolagen där vi tillför ledningskompetens i alla faser av investeringsprocessen. HgCapital förvaltar mer än 2.7 miljarder euro för några av världens mest respekterade institutioner och privata investerare. Vårt mål är att uppnå goda resultat för investerare, ledning och rådgivare.
För mer information om HgCapital se www.hgcapital.com.

Prenumerera

Dokument & länkar