Industri Kapital stänger ny fond om drygt 15 miljarder kronor

Industri Kapital annonserar stängningen av sin sjätte fond – Industri Kapital 2007-fonden – med totala åtaganden på 1, 675 miljarder euro, motsvarande drygt 15 miljarder kronor. Den nya fonden blir mer än dubbelt så stor som den förra, Industri Kapital 2004.

Industri Kapital 2007-fonden har fått starkt stöd från såväl befintliga som nya investerare. Bland investerarna finns stiftelser, pensionsfonder, försäkringsbolag och fond-i-fond-förvaltare. Den geografiska spridningen är stor, med investerare från Storbritannien, kontinentaleuropa, Skandinavien och nordamerika. Bland investerarna finns Pantheon Ventures, Standard Life, HarbourVest, bcIMC, Skandia, SVG, Partners Group, Länsförsäkringar, Varma, Metlife, NYSTRS, Tapiola och AIG.

Industri Kapital 2007-fonden kommer, i linje med tidigare fonder, fortsätta att genomföra samma industriella utvecklingsstrategi som framgångsrikt har använts sedan 1989. Med stark verksamhetsfokus, kommer fonden att investera i majoritetspositioner i marknadsledande medelstora företag av hög kvalitet i växande och mogna branscher i Norden och Kontinentaleuropa. Industri Kapital 2007-fonden kommer att inrikta sig på bolag där IK, tillsammans med ledningen, identifierar specifika industriella tillväxtmöjligheter och kan använda sin mångåriga industriella kunskap, erfarenhet och nätverk till att öka tillväxten och skapa värde, både organiskt och genom förvärv. IK är fokuserat på investeringar i Benelux, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Norge och Sverige.

De senaste 12 månaderna har IK gjort 4 förvärv och 10 avyttringar och därmed realiserat 1,8 miljarder euro, drygt 16 miljarder kronor, åt investerarna.
Under kapitalanskaffningsperioden har IK gjort flera framgångsrika avyttringar, bland annat:
• DYWIDAG-Systems International (DSI), den globala marknadsledaren inom utveckling, tillverkning och installation av efterspännings- och geotekniska system till bygg- och gruvindustri. Baserat i Tyskland.
• CEVA Santé Animale, det tionde största djurhälsolaboratoriet i världen. Baserat i Frankrike.
• Prevesta, Sveriges ledande producent av monteringsfärdiga hus med varumärkena Myresjöhus och SmålandsVillan.
IK har också genomfört ett antal förvärv under kapitalanskaffningsperioden, bland annat:
• Magotteaux, en världsledande leverantör av kross- och finfördelningsutrustning för cement-, gruv- och muddringsindustrin, med huvudkontor i Belgien.

• Moventas, en ledande leverantör och tillverkare av växlar till processindustrin och vindkraftverk, med huvudkontor i Finland.

– Vi är väldigt nöjda med det starka stödet vi har fått från våra befintliga investerare som gjort det möjligt att placera Industri Kapital 2007-fonden på bara tre månader. Vi är också glada för det förtroende som nya investerare har visat oss genom att placera i fonden. Vår affärsmodell med värdeskapande genom industriell utveckling är stark och uthållig. Genom Industri Kapital 2007-fonden kommer Industri Kapital att kunna fortsätta skapa god avkastning till våra investerare. Fonden befäster Industri Kapitals ställning som en ledande aktör på den europeiska private equity-marknaden, säger Björn Savén, VD och styrelseordförande i Industri Kapital.
UBS har agerat rådgivare och SJ Berwin juridiskt ombud.
Det här pressmeddelandet är inte ett erbjudande om försäljning av aktier i USA eller någon annan jurisdiktion och intressen i fonden får inte erbjudas eller säljas i USA eller någon annan jurisdiktion förutom i enlighet med tillämplig lag.

Prenumerera

Dokument & länkar