Årsredovisning 2012

Ikano Banks årsredovisning finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.ikanobank.se.

För mer information kontakta
Janice Söderholm-Kvist, CFO Ikano Bank AB (publ), tel: 070-667 04 80


Om Ikano Bank AB (publ)

Ikano Bank erbjuder enkla och smarta lån och sparprodukter till privatkunder, säljstödstjänster till detaljhandelsföretag samt leasing och fakturaköpslösningar till företagskunder. Ikano Bank ingår i Ikanokoncernens affärsområde Finans. Ikano är en internationell koncern som utvecklar, äger och förvaltar företag inom områdena finans, fastighet, försäkring och detaljhandel. Ikanokoncernen bildades 1988 och ägs av familjen Kamprad. Mer information hittar du på www.ikanobank.se  

Taggar:

Om oss

Ikano Bank erbjuder enkla och förmånliga lån och sparprodukter till privatkunder, säljstödstjänster till detaljhandelsföretag samt leasing och fakturaköpslösningar till företagskunder. Ikano Bank finns i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Polen och Storbritannien och ingår i Ikanogruppen. Ikano är en internationell koncern som äger och förvaltar företag inom finans, fastighet, försäkring och detaljhandel. Ikano bildades 1988 och ägs av familjen Kamprad. Mer information hittar du på www.ikanobank.se

Prenumerera