Ikano Bank fortsätter att växa

Ikano Bank AB (publ) har idag förvärvat systerbolagets, Ikano Financial Services Ltd., kreditverksamhet. I och med förvärvet tar Ikano Bank klivet in på den brittiska marknaden. I köpet ingår en kredit- och låneportfölj till ett värde av omkring 250 miljoner brittiska pund.

Både Ikano Bank AB (publ) och Ikano Financial Services Ltd. ingår i Ikano-koncernens affärsområde Finans. Ikano Bank AB (publ) sysselsätter idag ca 480 anställda, varav 360 i Sverige. Ikano Financial Services Ltd. grundades 1994 i Nottingham och hade vid förvärvet ca 200 anställda. Ikano Financial Services Ltd. erbjuder idag olika finansieringslösningar till detaljhandelskedjor i Storbritannien.

 

För mer information kontakta
Stefan Nyrinder, VD Ikano Bank AB (publ), tel: 070-586 84 14
Janice Söderholm-Kvist, CFO Ikano Bank AB (publ), tel: 070-667 04 80

 

Om Ikano Bank AB (publ)
Ikano Bank erbjuder enkla och smarta lån och sparprodukter till privatkunder, säljstödstjänster till detaljhandelsföretag samt leasing och fakturaköpslösningar till företagskunder. Ikano Bank finns i Norden och Nederländerna och ingår i Ikanokoncernens affärsområde Finans. Ikano är en internationell koncern som utvecklar, äger och förvaltar företag inom områdena finans, fastighet, försäkring och detaljhandel. Ikanokoncernen bildades 1988 och ägs av familjen Kamprad. Mer information hittar du på www.ikanobank.se  

Informationen är sådan som Banken ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april kl. 08.00.

Om oss

Ikano Bank erbjuder enkla och förmånliga lån och sparprodukter till privatkunder, säljstödstjänster till detaljhandelsföretag samt leasing och fakturaköpslösningar till företagskunder. Ikano Bank finns i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Polen och Storbritannien och ingår i Ikanogruppen. Ikano är en internationell koncern som äger och förvaltar företag inom finans, fastighet, försäkring och detaljhandel. Ikano bildades 1988 och ägs av familjen Kamprad. Mer information hittar du på www.ikanobank.se

Prenumerera

Dokument & länkar