Ikano Bostad Stockholm Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari-31 mars 2018

  • Hyresintäkterna ökade med 2,4 % (4,0 %) främst beroende på slutförda ombyggnadsprojekt samtomförhandlade hyror. Intäkterna uppgick till 73,1mkr (71,4 mkr).
  • Ytvakansgrad vid periodens slut var 0,9 % (0,7 %).
  • Rörelseresultat före värdeförändringar blev något bättre än föregående år och uppgick till 32,2 mkr(31,2 mkr).
  • Värdeförändring på förvaltningsfastigheter uppgick till 18,3 mkr (26,1mkr). Den orealiseradevärdeförändringen beror huvudsakligen på förbättrade driftsnetton.
  • Värdeförändringen på räntederivat har påverkat resultatet med 1,1 mkr (1,3 mkr).
  • Resultat efter skatt uppgick till 30,8 mkr (35,5 mkr).

För mer information kontakta: Roger Johansson, CFO, Ikano Bostad

Tel: +46 703 74 42 85

roger.johansson@ikanobostad.se

För mer information se www.ikanobostad.se.

Informationen är sådan som Ikano Bostad Stockholm Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen omvärdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2018.

Ikano Bostad bidrar till hållbara bostadsområden och stadsdelar i städer där Sverige växer. Vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar kvadratsmarta och prisvärda bostäder för människor i livets alla faser. Ikano Bostad har 1 300 bostäder under produktion samt förvaltar 6 000 hyreslägenheter och 500 vårdplatser. Ikano Bostad ingår i Ikano, en internationell företagsgrupp som ägs av familjen Kamprad. Ikanos vision är att skapa möjligheter för en bättre vardag. ikanobostad.se

Om oss

Ikano Bostad finns där människor vill bo och där Sverige växer. Där bygger, äger, förvaltar och utvecklar företaget hyresrätter, bostadsrätter och småhus. Idag förvaltar Ikano Bostad cirka 6 000 hyresrätter och har cirka 1 300 bostäder i produktion. Ikano Bostad bildar tillsammans med Ikano Vårdboende affärsområdet Fastigheter inom Ikano, en internationell företagsgrupp som ägs av familjen Kamprad. Ikanos vision är att skapa möjligheter för en bättre vardag. ikanobostad.se