Ljusare liv för människor på flykt med hjälp av UNHCR och IKEA Foundation

Nu startar kampanjen En liten lampa kan göra stor skillnad – ett samarbete mellan UNHCR och IKEA Foundation – i mer än 40 länder, för att för tredje gången samla in pengar till UNHCR:s arbete för människor på flykt. Pengarna ska bidra till belysning, förnybar energi och utbildning i flyktingläger och göra lägren säkrare och bättre att leva i. 

För varje LED-ljuskälla eller lampa som säljs online och på IKEA varuhus mellan den 29 november och den 19 december skänker IKEA Foundation 1 euro till UNHCR. Pengarna kommer bland annat att gå till solenergisatsningar för gatubelysning, lampor och elektricitet i flyktingläger i Asien, Afrika och Mellanöstern. Initiativet kommer dessutom att finansiera grundskoleutbildning för barn i lägren.

Idag är 60 miljoner människor på flykt i världen. 19,5 miljoner av dem har lämnat sitt land och lever som flyktingar. Hälften av världens flyktingar är barn. Krig och förföljelse är de ledande orsakerna till att människor flyr men samtidigt ser UNHCR också en oroväckande ökning av antalet människor som tvingas fly på grund av klimatförändringar, brist på naturtillgångar och naturkatastrofer som torka och översvämningar.

Kampanjen ”En liten lampa kan göra stor skillnad” startade 2014 och det här är den tredje och sista fasen. Några av de effekter som kampanjen hittills har bidragit till är att:

  • Över 284 000 flyktingar i Etiopien och Jordanien har fått möjlighet att leva i en säkrare miljö om natten. Totalt har mer än 56 000 solenergilampor och 720 gatlampor som drivs av solenergi installerats.
  • Över 37 000 flyktingbarn har fått möjlighet till grundskoleutbildning i Bangladesh, Tchad och Etiopien och UNHCR har utbildat över 740 lärare i dessa länder.
  • 22 biogasanläggningar har byggts i Bangladesh som möjliggör att 15% av det mänskliga avfallet i flyktingläger kan återvinnas till biogas som kan användas som bränsle för matlagning.

– Idag är man flykting i genomsnitt 17 år - under början av 90-talet var den siffran nio år. Hållbara energilösningar och utbildningssatsningar betyder oerhört mycket för barn och familjer i flyktingläger. Bara en så basal sak som att ha möjlighet att laga sin mat tack vare biogas höjer livskvaliteten enormt, säger Katinka Lindholm, generalsekreterare för Sverige för UNHCR.

IKEA Foundation har sedan 2010 samarbetat med UNHCR för att ge skydd, vård och utbildning till familjer och barn i flyktingläger och kringliggande samhällen i Asien, Afrika och Mellanöstern. IKEA Foundation är UNHCR:s största privata bidragsgivare och anser att varje barn förtjänar ett säkert hem och möjlighet till utbildning.

– Sorgligt nog är sannolikheten för att den eskalerande flyktingkrisen som orsakats av utdragna konflikter runt om i världen, ska minska relativt låg. Samtidigt kan mindre kända faktorer som klimatförändringar och naturkatastrofer tvinga ännu fler människor att fly sina hem, säger Per Heggenes, VD, IKEA Foundation.


För mer information, vänligen kontakta:

IKEA Sverige 

Helena Källudd Corporate Communications

Tel: 0732 321 939

E-post: helena.kalludd@ikea.com

IKEA Foundation 

Radu Dumitraşcu Communications and Media Relations Manager

Tel: +31 6 556 98 570

E-post: mailto:radu.dumitrascu@ikeafoundation.org

UNHCR Sverige

Anna-Karin Modén Kommunikationschef 
Tel: 0739 147 036

E-post: anna-karin.moden@sverigeforunhcr.se


UNHCR SVERIGE

Sverige för UNHCR är UNHCR:s svenska insamlingsorganisation, med uppdrag att samla in pengar till UNHCR:s arbete och att öka medvetenheten bland den svenska allmänheten om situationen för människor som har tvingats fly sina hem. Läs mer på www.fnflykting.se UNHCR är FN:s flyktingorgan och skyddar människor som tvingats fly från krig och förföljelse. UNHCR ger nödhjälp som tak över huvudet, mat, vatten och sjukvård. UNHCR skyddar också flyktingars mänskliga rättigheter och hjälper dem att hitta långsiktiga lösningar till en tryggare framtid.

IKEA KONCERNEN

Vår vision är att skapa en bättre vardag för de många människorna. IKEA erbjuder väldesignad, funktionell och prisvärd heminredning med hög kvalitet för livet hemma, och som producerats med hänsyn till människor och miljö. IKEA koncernen har 329 varuhus i 28 länder. Dessutom finns det mer än 40 varuhus som drivs av franchisetagare utanför IKEA koncernen. IKEA koncernens varuhus hade 716 miljoner besök under verksamhetsåret 2015 och 1,5 miljarder besök på www.IKEA.com.

IKEA FOUNDATION

IKEA Foundation syftar till att förbättra möjligheterna för barn och unga i världens fattigaste samhällen genom att stödja holistiska, långsiktiga program som kan skapa omfattande och bestående förändring. Stiftelsen arbetar med starka strategiska partners som använder innovativa tillvägagångssätt för att uppnå storskaliga resultat inom fyra fundamentala områden i ett barns liv: en plats att kalla sitt hem; en hälsosam start i livet; en bra utbildning och en hållbar familjeinkomst. De program som nu stöds når omkring 100 miljoner barn. Läs mer på www.ikeafoundation.org och www.facebook/IKEAfoundation

OM IKEA I SVERIGE

Vår vision är att skapa en bättre vardag för de många människorna. IKEA erbjuder väldesignad, funktionell och prisvärd heminredning med hög kvalitet för livet hemma. Vi integrerar hållbarhet i allt som görs och stöder kontinuerligt sociala initiativ. IKEA grundades 1943 och har idag 19 varuhus och e-handel i Sverige, varuhusen har årligen har 37,8 miljoner besök. IKEA koncernen med 147 000 medarbetare, har 318 varuhus i 28 länder som årligen har 716 miljoner besök och hemsidan har 1,5 miljarder besök varje år. IKEA katalogen trycks i 211 miljoner exemplar på 29 språk. www.IKEA.se

Om oss

OM IKEA I SVERIGEVår vision är att skapa en bättre vardag för de många människorna, vilka innefattar våra medarbetare, våra kunder och alla människor vår verksamhet berör. IKEA produkterna består av rätt kombination av form, funktion, kvalitet, hållbarhet och ett lågt pris – vi kallar det Demokratisk design. IKEA grundades i Älmhult 1943. Idag finns 19 IKEA varuhus och e-handel i Sverige, varuhusen hade 37,4 miljoner besök och 77 miljoner besök på www.IKEA.se under verksamhetsåret 2015. I Sverige finns ca 13 500 IKEA medarbetare, varav ca 7000 inom varuhusorganisationen.www.IKEA.se

Prenumerera