Europaparlamentariker få erkännande för sitt arbete. PlasticsEurope är stolt sponsor av MEP Awards 2013

Branschorganisationen PlasticsEurope är stolt över att ha varit huvudsponsor till MEP Awards 2013, som arrangerades av The Parliament Magazine för nionde gången. Under ceremonin, som hölls den 25 juni i Bryssel, uppmärksammades 18 parlamentariker för sina utomordentliga insatser inom sina respektive områden. Carl Schlyter från Sverige uppmärksammades i kategorin “Djurskydd”.

Under ceremonin poängterade PlasticsEurope det viktiga arbete som ledamöterna gör för att säkra innovation och konkurrenskraft för Europa.

– De exceptionella prestationer som nu uppmärksammas har stor betydelse för EU-medborgarna, deras välbefinnande och framtida välstånd. Detta är särskilt viktigt i den nuvarande krissituation som Europa befinner sig i, sade Wilfried Haensel, VD för PlasticsEurope.

Carl Schlyter fick utmärkelsen i kategorin “Djurskydd” bland annat för sitt arbete att få både kommissionen och rådet att se över reglerna för djurtransporter. Hans arbete har lett till att det nu finns en åttatimmars gräns för djurtransporter.

Den europeiska plastindustrin välkomnar det engagemang och arbete som parlamentarikerna gör. Det har betydelse för miljontals europeiska medborgare och bidrar till att övervinna de utmaningar vi står inför när det gäller att upprätthålla den ekonomiska tillväxten och utvecklingen i Europeiska unionen.

För er information om MEP Awards: http://www.mepawards.eu/

PlasticsEurope är en av de ledande europeiska branschorganisationerna med center i Bryssel, Frankfurt, London, Madrid, Milano och Paris. Vi är ett nätverk med europeiska och nationella plastorganisationer som har mer än 100 medlemsföretag, som producerar över 90 % av alla plastråvaror i EU:s 28 medlemsländer och Norge, Schweiz och Turkiet.
Den europeiska plastindustrin ger ett betydande bidrag till välfärden i Europa genom att möjliggöra innovation, skapa livskvalitet för medborgarna och underlätta resurseffektivitet och klimatskydd. Mer än 1,45 miljoner människor arbetar i cirka 59 000 företag (de flesta är små och medelstora företag som tillverkar plastprodukter och halvfabrikat) och genererar en omsättning på över 300 miljarder euro per år. Plastindustrin består av plastråvaruproducenter- representerade av PlasticsEurope, plastbearbetare - företräds av EuPC och maskintillverkare - som representeras av EUROMAP.
För ytterligare information se: www.plasticseurope.org, www.plasticsconverters.eu, www.euromap.org.

Taggar:

Om oss

IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige företräder 1 400 svenska och utlandsägda företag med cirka 70 000 medarbetare. Vi är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar med kemi i vid bemärkelse, både som tillverkare, distributörer och som användare.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar