KUNGSÖRS PLAST FÅR BESÖK AV DESIGNSTUDENTER

På tisdag den 8 februari får Kungsörs Plast besök av femtio studenter från Kungliga Tekniska Högskolans civilingenjörsprogram. Besöket ingår i en kombinerad studie- och arbetsresa, en del i studenternas utbildning och kontakt med näringslivet som brukar bli minnesrik.Vid besöket får eleverna en uppgift att arbeta vidare med. Två dagar efter återkomsten till Stockholm presenterar studenterna sedan sina lösningar för företaget. Det är en så kallad skarp övning av ett slag som studenterna tidigare inte kommit i kontakt med.

– Vi har haft förmånen att få besök av studenter under flera år. Samarbetet har lett till att studenterna föreslagit lösningar, en del så bra att vi i ett par fall har beslutat att utveckla dem vidare, berättar Mats Sundberg, teknisk chef på Kungsörs Plast.

Industriell Design är en inriktning under civilingenjörsprogrammet Design och Produkt¬framtagning. Varje år antas cirka 100 studenter till programmet, alla med mycket höga betyg. Det som lockar är kreativitet, eget ansvar och frihet. Tonvikten i utbildningen ligger på teknik och materialfrågor.

Studieresan till Kungsörs Plast är ett resultat av ett samarbete med branschorganisa-tionen Plast- & Kemiföretagen. Förutom studiebesök bidrar Plast- & Kemiföretagen även till att studenterna får mer kunskap om plast under utbildningen.

– Det ställs andra krav på studenterna när de ska utveckla produkter till ett företag. Det är resultatet och inte metod eller process som räknas. Att få besöka ett mindre företag är särskilt intressant och lärorikt, säger Carl Michael Johannesson.

Kungsörs Plast AB är marknadsledande leverantör av bensinrör till stora oljebolag och är även underleverantör till olika industriella kunder som Volvo och ABB. Företaget har ett starkt engagemang för innovation och produktutveckling.

Kungsörs Plast hälsar även intresserade journalister att delta på studiebesöket.

För mer information kontakta Ingrid Andersson på Kungsörs Plast, tfn 022742238 Lena Lundberg, Plast- & Kemiföretagen, 08-783 81 88

Taggar:

Om oss

IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige företräder 1 400 svenska och utlandsägda företag med cirka 70 000 medarbetare. Vi är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar med kemi i vid bemärkelse, både som tillverkare, distributörer och som användare.

Prenumerera

Dokument & länkar