Ojämlikheter mellan cancersjukdomar varför hamnar tarmcancer på efterkälken?

Det finns stora skillnader mellan de största cancerformerna, hur vi ser på dem och patienterna som drabbas. Det pratas om geografiska och socioekonomiska skillnader i cancervården, men det är större ojämlikhet mellan olika cancerformer.

- Det finns skillnader i hur mycket som satsats på sjukdomarna, vilka behandlingar som sätts in och faktiskt i vilken omfattning man överlever. Detta är ju helt oacceptabelt, säger Bo Karlsson, förbundsordförande för ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet.

Media hälsas välkomna till Tarmcancerkvällen den 7 mars
kl. 16.30 i Nanna Svartz Auditorium, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Frågor som bl.a. kommer att tas upp:

  • Mammografi en självklarhet, men tarmcancerscreening dras i långbänk år efter år, trots att om man upptäcker tarmcancer tidigt kan 90% av patienterna opereras framgångsrikt och kan återgå till livet. I dag finns tarmcancerscreening bara på försök i Stockholm/Gotland.
  • För bröstcancerpatienter har det aldrig diskuterats ”vad har vi råd med?” Liv ska räddas! Men för tarmcancer pågår en ständig ekonomisk diskussion.
  • Socialstyrelsen ger högre prioritering till behandling vad gäller spridd bröstcancer än spridd tarmcancer. Var är likvärdigheten mellan cancerformerna? Ska man acceptera högre dödlighet i tarmcancer, trots att bra behandling finns om diagnosen ställs tidigt!

Program: www.ilco.nu/tarmcancerkvall
Presskontakter:
Annika Eliasson, 0702 – 35 43 35. E-post: annika.eliasson@rmpmedia.se

Silvertarmen är en viktig symbol för att sprida information om och se till att det satsas på tarmcancer
.ILCO tarm – uro – och stomiförbundet
är en ideell intresseorganisation för alla med en sjukdom eller missbildning i tarmsystem och/eller urinvägar, närstående och övriga intresserade. Det uppskattas att 25 000 svenskar har stomi. En stor målgrupp för verksamheten är personer med tarmcancer och cancer i urinvägar. Förbundet och länsföreningarna arbetar tillsammans för att samhällets stöd och insatser ska göra detta möjligt. ILCO är en del av Nätverket mot cancer. www.natverketmotcancer.se 

Taggar:

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar