Stomipriset 2016 tilldelas Eva Carlsson, Göteborg, för att hon förbättrar situationen för stomiopererade

Stomiterapeut Eva Carlsson, Östra sjukhuset i Göteborg, får årets Stomipris på 10 000 kronor av ILCO Tarm-uro- och stomiförbundet. Priset delades ut under Stomidagen i Karlstad i helgen.Eva Carlsson.

– Jag blev överraskad och förstås väldigt glad just för att det är ett pris från patienterna. Det är de som gör att jag är kvar i vården, säger Eva Carlsson, adjungerad lektor vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet och projektledare för ett av projekten inom Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs Universitet. Hon forskar, är internationellt engagerad, undervisar och är ansvarig för Sveriges enda utbildning av stomiterapeuter och som ligger i Göteborg.

Tarmsviktsmottagningen vid Östra sjukhuset i Göteborg är unik i Sverige genom att ha en samlad kompetens och team för tarmsviktspatienter, det finns bara på ett fåtal andra platser. Mottagningen har patienter från hela Västragötalandsregionen. Eva Carlsson har bland annat utvecklat ett utbildningsprogram för tarmsviktspatienter som behöver dropp för att få i sig tillräckligt med näring och vätska.

– De som vill och klarar av det kan ta sitt dropp hemma, det innebär en enorm frihet mot att behöva åka till sjukhuset flera gånger i veckan. Det är synd att inte alla ges denna möjlighet. Men det kräver utbildning av patienten, uppföljning så att allt fungerar som det ska och att det finns ett stöd för patienten och det har vi på vår mottagning, säger Eva Carlsson. En viktig del i rollen som stomiterapeut är också att verka för att personer som stomiopereras får en regelbunden uppföljning på stomimottagningen för att kunna förebygga stomikomplikationer, men också för att ta tillbaka livet och få tillbaka sin livskvalitet. Detta arbetar vi för nationellt och i stomiterapeututbildningen.

Stomipriset delas ut årligen och syftar till att uppmärksamma en person eller grupp som på ett framstående sätt agerat för att uppmärksamma, påverka eller förbättra situationen för de stomiopererade (25 000 i Sverige).

– Det är många, framför allt ungdomar, som drabbas av mag- och tarmsjukdomar. Cancer i tarmsystem eller urinvägar drabbar 9 000 svenskar om året, det är 25 per dygn. ILCO har en viktig uppgift att säkerställa att alla får bästa möjliga behandling och stöd. Genom Stomipriset synliggör vi de sjukdomar som kräver stomi, säger Bo Karlsson, förbundsordförande i ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet.Årets prismotivering lyder:

Eva Carlsson har inom omvårdnadsforskning i området stomi på ett föredömligt sätt uppmärksammat de problem som stomiopererade kan drabbas av och på så sätt förbättrat livskvalitén för många stomiopererade. Hon har även förbättrat vården genom sin insats som kursansvarig på stomiterapeututbildningen i Sverige (även Danmark).Hon brinner också för en mycket utsatt grupp, patienter med tarmsvikt, där hon idag är med och driver en unik mottagning i Göteborg för dessa utsatta patienter.


Frågor:

Pristagare Eva Carlsson: 0703-36 86 41.
Förbundsordförande Bo Karlsson: 0703-80 00 52.
Pressansvarig Lena Bergling: 0702-35 158.


ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet är en ideell intresseorganisation vars målgrupp är alla med en sjukdom eller missbildning i tarmsystem och/eller urinvägar oavsett om de för närvarande är stomi/reservoaropererade eller inte samt naturligtvis även alla närstående och övriga intresserade.

En stor målgrupp för ILCOs verksamhet är personer med tarmcancer och cancer i urinvägar. ILCO är en av medlemsorganisationerna i Nätverket mot cancer samt en av huvudmännen i Cancerfonden.
 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar