Aktieinformation från Image Systems AB (publ) per den 30 mars 2012

Linköping den 30 mars 2012

Antalet utestående aktier i Image Systems per 30 mars 2012 uppgår till 176 455 037 aktier efter de tidigare offentliggjorda emissionerna genomförts.

Bolaget har endast en aktieklass och antalet rösträtter är därmed detsamma som antalet aktier.

Informationen i detta pressmeddelade är sådan som Image Systems AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 mars 2012 klockan 08.30 (CET).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hans Isoz, Vd, telefon 0706 23 40 48, e-post hans.isoz@imagesystems.se
Klas Åström, CFO, telefon 08 546 182 23, e-post klas.astrom@imagesystems.se

Om oss

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden, RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har cirka 70 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt i Norge. År 2017 omsatte koncernen 134 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se