Delårsrapport för Digital Vision AB (publ) januari - september 2007

Digital Vision växer vidare
 
Januari - September 2007
 • Orderingången ökade med 46 % till 87,1 (59,5) Mkr
 • Nettoomsättningen uppgick till 89,5 (60,1) Mkr, en ökning med 49 %
 • Rörelseresultatet före fin. netto uppgick till 7,7 (-21,3) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 3,8 (- 23,8) Mkr
 • Bruttomarginalen förbättrades till 66 % (53 %)
 • Resultat per aktie var 0,10 (-0,80) kr


  Tredje kvartalet 2007
 • Nettoomsättningen förbättrades till 28,9 (27,7) Mkr
 • Rörelseresultatet före fin. netto förbättrades till 1,0 (-3,3) Mkr
 • Bruttomarginalen förbättrades till 65 % (53 %)
 • Resultat per aktie var 0,00 (-0,15) kr
 • Erhållit tillväxtlån från Almi
 • Nytt försäljningskontor i Hong Kong

  Frågor besvaras av Lars Taflin, telefon 0733-678 213, e-post lars.taflin@digitalvision.se
 • Om oss

  Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden, RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har cirka 70 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt i Norge. År 2017 omsatte koncernen 134 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

  Prenumerera

  Dokument & länkar