Delårsrapport för Digital Vision AB januari - juni 2007

Digital Vision ökar vinsten
 
Januari - Juni 2007

 • Orderingången ökade med 37 % till 60,9 (44,6) Mkr
 • Nettoomsättningen uppgick till 60,6 (32,3) Mkr, en ökning med 88 %
 • Rörelseresultatet före fin. netto uppgick till 6,7 (-18,0) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 3,8 (- 19,3) Mkr
 • Bruttomarginalen förbättrades till 66 % (58 %)
 • Resultat per aktie var 0,10 (-0,65) kr
 • Samarbeten med Sonic Solutions och Avid

  Andra kvartalet 2007

 • Nettoomsättningen förbättrades med 144 % till 32,2 (13,2) Mkr
 • Rörelseresultatet före fin. netto förbättrades till 4,7 (-12,0) Mkr
 • Bruttomarginalen förbättrades till 70 % (58 %)
 • Resultat per aktie var 0,07 (-0,43) kr

  Händelser efter periodens slut

 • Erhållit tillväxtlån från Almi
 •  
  Frågor besvaras av Lars Taflin, telefon 0733-678 213, e-post lars.taflin@digitalvision.se
   
  Digital Vision erbjuder innovativa produkter för förbättring, färgkorrigering och restaurering av bilder samt system för överföring av bilder till digitala medier. Produkterna används globalt av ledande TV- och filmbolag samt av företag inom slutbearbetningsindustrin för färdigställande av TV-program samt spel- och reklamfilm. Företaget är ledande inom digital bearbetning av bilder i 2K/4K.

  Digital Vision AB grundades 1988. Koncernen består i dag av det svenska moderbolaget samt två helägda dotterbolag, Digital Vision US i Los Angeles, USA och Digital Vision UK i London, England. Företaget upprätthåller sin globala närvaro genom ett starkt nätverk av kvalificerade distributörer. Digital Vision är noterat på Stockholmsbörsens Small Cap-lista.

  Om oss

  Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden, RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har cirka 70 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt i Norge. År 2017 omsatte koncernen 134 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

  Prenumerera

  Dokument & länkar