Flaggningsmeddelande i Image Systems AB

Stockholm den 22 augusti 2011

Mikael Jacobsson, VD och koncernchef i Image Systems AB (publ) har förvärvat 40 000 aktier och ökar därmed sitt innehav i bolaget med 0,2%. Jacobssons totala aktieinnehav i bolaget uppgår nu till 3 946 805 aktier motsvarande 10,1 % av utestående antal aktier.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Jacobsson, telefon 0706-47 58 10, e-post mikael.jacobsson@imagesystems.se 


Om Image Systems

Image Systems AB och Digital Vision AB har gått samman för att skapa ett nytt företag under Image Systems varumärke, specialiserat på högupplöst bildbehandling, filmskanning och lösningar för rörelseanalys. Koncernen består av det svenska moderbolaget med kontor i Stockholm och Linköping samt två helägda dotterbolag i Los Angeles, USA och i London, England.
Bolagets systemlösningar inom området för bildvetenskap hanteras i tre affärsområden: Media, Defence och Motion, via ett globalt nätverk av kvalificerade distributörer. Produktlinjerna Nucoda och Phoenix för bildbehandling och restaurering och Golden Eyelinjen av filmskannrar tillhandahåller innovativa verktyg för att skapa och bemästra media i HD, 2K/4K samt stereoskopisk 3D. Mjukvaruplattform TEMA erbjuder en rad användarvänliga lösningar inom höghastighetsrörelseanalys för bilindustrin och andra industriella test- och designprogram. TrackEye programvaran och Golden Eye skannrarna tillhandahåller lösningar inom bildanalys för militär spaning och testning. Mer information finns på www.imagesystems.tv.

Om oss

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden, RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har cirka 70 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt i Norge. År 2017 omsatte koncernen 134 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se