Fortsatt trögt på marknaden för film- och videobearbetning

Stockholm, 2002-07-19 - Digital Vision meddelade i delårsrapporten för första kvartalet 2002 att en viss återhämtning på marknaden kunde skönjas. Den svaga uppgång i orderingången som då kunde noteras bröts emellertid under årets andra kvartal och marknadsläget bedöms fortsatt som osäkert. Den förhandling om ett större ramavtal som tidigare omnämnts (press release 2002-03-19) befinner sig nu i slutskedet.
 
De besparingsinsatser som påbörjats inom bolaget har haft avsedd effekt. Dock har resultatet under årets sex första månader påverkats negativt av bolagets låga orderingång under årets andra kvartal och halvårsresultatet förväntas bli omkring MSEK -13,7 (MSEK-21,2).
 
Digital Vision AB (publ)
 
Harry Vesanen
Verkställande Direktör
 
Digital Vision har som affärsidé att erbjuda världsledande produkter till professionella kunder inom film/video, multimedia och distribution av digital-TV inom tre affärsområden:
  • Media Mastering, digital slutbearbetning av bland annat spelfilm, reklam- och TV-produktioner samt anpassning till DVD
  • Media Networking, anpassning av bild och ljud till digitala sändningsnät
  • Digital Cinema, digitalisering av traditionell film för visning på bio
Företaget grundades 1988. Digital Vision-koncernen består av ett svenskt moderbolag samt ett försäljningsbolag i USA. Verksamheten utgörs av utveckling, tillverkning, försäljning och support av system. Digital Vision är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.
För ytterligare information vänligen kontakta:

Harry Vesanen, Digital Vision AB (publ) telefon: 08-546 182 00, fax: 08-546 182 09
e-mail: harry.vesanen@digitalvision.se, hemsida: www.digitalvision.se

Om oss

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden, RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har cirka 70 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt i Norge. År 2017 omsatte koncernen 134 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar