Förvärvet av Image Systems och nyemissionen klar Mikael Jacobsson tillträder som VD

Stockholm den 15 april 2011

 

Förvärvet av Image Systems genomfördes under torsdagen med tillträde den 14 april och helt enligt de tidigare kommunicerade villkoren.

 

Företrädesemissionen om 54 mkr är avslutad. Totalt tecknades 30,3 procent av aktierna med stöd av teckningsrätter. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter skedde med 3 procent av aktierna. Garanterna tecknade 66,7 procent av emissionen.

 

Vid gårdagens styrelsemöte utsågs Mikael Jacobsson till ny Vd och koncernchef.

 

Stockholm Corporate Finance har varit finansiell rådgivare i samband med denna transaktion www.stockholmcorp.se

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Jacobsson, telefon 0706-47 58 10, e-post mikael.jacobsson@imagesystems.se 

 

 

Om Digital Vision / Image Systems
Image Systems AB och Digital Vision AB har gått samman för att skapa ett nytt företag under Image Systems varumärke, specialiserat på högupplöst bildbehandling, filmskanning och rörelseanalys. Koncernen består av det svenska moderbolaget med kontor i Stockholm och Linköping samt två helägda dotterbolag, Digital Vision US i Los Angeles, USA och Digital Vision UK i London, England samt ett försäljningskontor i Hong Kong.

 

Bolagets systemlösningar inom området för bildvetenskap hanteras i tre affärsområden: Media, Defence och Motion, via ett globalt nätverk av kvalificerade distributörer. Produktlinjerna Nucoda och Phoenix för bildbehandling och restaurering och Golden Eyelinjen av filmskannrar tillhandahåller innovativa verktyg för att skapa och bemästra media i HD, 2K/4K samt stereoskopisk 3D. Mjukvaruplattform TEMA erbjuder en rad användarvänliga lösningar inom höghastighetsrörelseanalys för bilindustrin och andra industriella test- och designprogram. TrackEye programvaran och Golden Eye skannrarna tillhandahåller lösningar inom bildanalys för militär spaning och testning. Mer information finns på www.imagesystems.tv.

 

 

Om Stockholm Corporate Finance 
Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn, och erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning, kapitalanskaffning och M&A till företrädesvis marknadsnoterade bolag och dess ägare. Våra investeringskunder är institutioner, kapitalförvaltare samt förmögna privatpersoner. www.stockholmcorp.se

Om oss

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden, RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har cirka 70 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt i Norge. År 2017 omsatte koncernen 134 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar