Image Systems AB delårsrapport januari - juni 2011

Andra kvartalet 2011

 • Förvärvet av Image Systems AB slutfördes
 • Årsstämman beslutar om namnändring
 • Intäkterna uppgick till 27,9 (14,6) Mkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 2,4 (-4,6) Mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1,2 (-6,4) Mkr.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 1,0 (-2,5) Mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,03 (-0,63) kr.
 • Orderingången uppgick till 23,9 (15,7) Mkr.
 • Bruttomarginalen uppgick till 74 (74) %.
 • Leverans av den nya kontrollpanelen påbörjas

 

Januari-juni 2011

 • Intäkterna uppgick till 38,9 (29,7) Mkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till -2,8 (-9,9) Mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,5 (-13,5) Mkr.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -5,1 (-10,2) Mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,22 (-3,09) kr.
 • Orderingången uppgick till 36,7 (31,7) Mkr.
 • Orderstocken uppgick till 22,7 (14,3) Mkr.
 • Bruttomarginalen uppgick till 74 (74) %.

 

VD har ordet

Som tillträdande VD förmedlade jag i rapporten för första kvartalet min syn på hur vi skall uppnå lönsamhet, tillväxt och minska den finansiella risken i bolaget. Där delade jag upp projektet i tre faser, Fusionsfasen, Integrationsfasen och Tillväxtfasen.

 

Vi befinner oss just i mitten av fas II, Integrationsfasen. Det allt överskuggande målet var att ta tillvara på de marknadsmöjligheter som fusionen innebar, samtidigt som kostnadsmassan skulle reduceras substantiellt. När vi nu presenterar rapporten för det första halvåret är det med glädje vi kan konstatera att båda målen har kunnat uppnås och att omsättningen ökat, samtidigt som resultatet förbättras markant.

 

Denna information
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Image Systems AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 augusti 2011 klockan 11.00 (CET).

För ytterligare information kontakta:
Mikael Jacobsson, VD, telefon 0706 47 58 10, e-post mikael.jacobsson@imagesystems.se
Klas Åström, CFO, telefon 08 546 182 23, e-post klas.astrom@imagesystems.se

För ytterligare information om Image Systems verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.imagesystems.tv

Om oss

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden, RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har cirka 70 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt i Norge. År 2017 omsatte koncernen 134 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar