Image Systems AB förvärvar RemaControl A/S via dotterbolaget RemaSawco AB

Linköping den 24 april 2013

RemaSawco AB, ingående i Image Systems AB, har tecknat avtal om förvärv av samtliga utestående aktier i norska RemaControl A/S.

Förvärvet är en del i RemaSawcos expansionsstrategi och bidrar till att bolaget befäster sin position som en marknadsledande leverantör av avancerad teknik såsom kvalitets-, mät- och sorteringssystem till den internationella sågverksmarknaden. Förvärvet förväntas bidra positivt till såväl resultat som kassaflöde under innevarande år.

"Vi har sett en ökad efterfrågan på våra produkter och koncept under det senaste halvåret, inte minst i och med vår nya produkt för automatisk kvalitetsavsyning av brädor, RS Boardscanner Q, vilken lanserades i somras. I och med förvärvet kan vi höja vår närvaro på den norska marknaden där RemaControl A/S har en etablerad och stark position ", säger Per Lindell, affärsområdeschef för RemaSawco. 

"För RemaControl A/S skapar affären en möjlighet till ytterligare expansion på den norska marknaden och ger tillgång till hela den nya RS produktfamiljen från RemaSawco", säger Helge Timland, ägare till RemaControl A/S.

Timland kommer fortsatt att ansvara för verksamheten i Norge och ingå i affärsområdes-ledningen. Bolaget kommer att namnändras till RemaSawco AS och integreras i Image Systems affärsområde RemaSawco från och med den 5 maj 2013.

Frågor besvaras av:
Hans Isoz, VD, telefon 070-623 40 48, e-post hans.isoz@imagesystems.se


Om Image Systems
Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företagets vänder sig till en mängd branscher globalt och verksamheten bedrivs i de tre affärsområdena RemaSawco, Digital Vision och Motion Analysis.

Image Systems har drygt 90 anställda på kontor i Linköping, Stockholm, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt utomlands i Storbritannien, USA, Finland och Nya Zeeland. År 2012 omsatte koncernen 133 Mkr. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap-lista under tickern IS. För ytterligare information besök vår hemsida på imagesystems.se

###

Om oss

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden, RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har cirka 70 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt i Norge. År 2017 omsatte koncernen 134 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se