Image Systems AB skriver ner goodwill avseende affärsområdet Motion Analysis

Linköping den 12 februari 2013

Image Systems redovisar en nedskrivning av goodwill om 17 Mkr i det fjärde kvartalet 2012.

Efter prövning av de immateriella tillgångarna inom affärsenhet Motion Analysis har Image Systems beslutat om nedskrivning av goodwill. Nedskrivningen uppgår till 17 Mkr, har ingen kassaflödeseffekt och kommer att belasta resultatet i det fjärde kvartalet 2012. 

Image Systems AB (publ)

Frågor besvaras av:
Hans Isoz, VD, telefon 070-623 40 48, e-post hans.isoz@imagesystems.se
Klas Åström, CFO, telefon 08 546 182 23, e-post klas.astrom@imagesystems.se

Om Image Systems
Image Systems är en global leverantör av produkter och tjänster inom bildbehandling. Koncernens verksamhet är uppdelad i tre affärsområden; RemaSawco som automatiserar och effektiviserar sågverk genom on-line kontroll och on-line kvalitetssortering av brädor, Digital Vision som specialiserat sig på bildbehandling och scanning av film och video för medieindustrin samt Motion Analysis som utvecklar och säljer lösningar för rörelseanalys från höghastighetskameror samt skannrar till försvarsindustrin.

Image Systems svenska verksamhet utgår från kontor i Linköping, Stockholm, Nyköping, Västerås och Sundsvall. Den globala närvaron upprätthålls via egna sälj- och servicekontor i USA, Storbritannien och Finland samt via ett stort nätverk av distributörer runt om i världen. Bolaget grundades 1988 och är noterat på NASDAQ OMX Small Cap där aktien handlas under tickern IS.

Om oss

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har drygt 90 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås, Sundsvall och Skellefteå samt i Finland och Norge. År 2018 omsatte koncernen 161 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar