Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på 5,6 MSEK från VIDA Wood AB

Ordern omfattar ett komplett system för optimering och kvalitetssortering med hållfasthetsklassning till hyvleriet på VIDA Vislanda. Systemet inkluderar RS-BoardScannerQ med stödfunktionerna
RS-StrengthGrader och RS-EndSorter.

Leverans och driftsättning är planerad till årsskiftet 2018/2019.

Ordern omfattar ett komplett system för optimering och kvalitetssortering med hållfasthetsklassning till hyvleriet på VIDA Vislanda. Systemet inkluderar RS-BoardScannerQ med stödfunktionerna
RS-StrengthGrader och RS-EndSorter.

Leverans och driftsättning är planerad till årsskiftet 2018/2019.

”Vi är glada och stolta över att få vara delaktiga i VIDAs strategiska utveckling och satsning på ökat utbyte och hög prestanda i deras produktionsanläggningar” säger Johan Friberg, VD för Image Systems.

”Efter det positiva samarbetet och framgången med motsvarande projekt på VIDA Nössemark har vi sett fram emot att få ta nästa steg tillsammans med VIDA” fortsätter Johan Friberg.

RS-BoardScannerQ är ett helautomatiserat avsyningssystem för brädor och plank i tvärsmatat flöde i råsorteringar, justerverk eller hyvlerier. Systemet utför automatisk fyrsidig kvalitetsavsyning helt utan behov av vändning. Mättekniken kombinerar tracheid- (fiber), dimension- och vision-data. Systemet ger nya möjligheter inom kvalitetssortering för sågverk, dels tack vare den sofistikerade mättekniken och dels tack vare RemaSawcos unika beröringsfria hållfasthetsapplikation.

Frågor besvaras av: Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se 

Informationen i denna pressrelease är sådan som Image Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 maj 2018 klockan 09.30 (CET).

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden, RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har cirka 70 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt i Norge. År 2017 omsatte koncernen 134 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap-lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

Taggar:

Om oss

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden, RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har cirka 70 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt i Norge. År 2017 omsatte koncernen 134 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

”Vi är glada och stolta över att få vara delaktiga i VIDAs strategiska utveckling och satsning på ökat utbyte och hög prestanda i deras produktionsanläggningar
Johan Friberg, VD för Image Systems AB
Efter det positiva samarbetet och framgången med motsvarande projekt på VIDA Nössemark har vi sett fram emot att få ta nästa steg tillsammans med VIDA
Johan Friberg, VD för Image Systems AB