Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 2 MSEK från Gällö Timber

Ordern omfattar bland annat en ny 3D-mätram, nytt sorter-och inmätningssystem, ny operatörsplats samt senaste generationens optimering till timmersorteringen vid sågverket i Gällö, som ligger sydost om Östersund.

Leverans och driftsättning är planerad till maj 2018.

”Vi tackar Gällö Timber för förtroendet att få vara en del i den fortsatta och spännande utvecklingen av sågverket i Gällö, säger Johan Friberg, VD för Image Systems”. Gällö Timber ägs till lika delar av Persson Invest och SCA.

”Det som fällde avgörandet till RemaSawcos fördel var, dels att man på ett förtjänstfullt sätt levererat och supportat befintlig anläggning, samt att man i slutändan erbjöd den bästa helhetslösningen, säger Urban Wiklund, VD för Gällö Timber.”  

Frågor besvaras av: Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se 

Informationen i denna pressrelease är sådan som Image Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 februari 2018 klockan 08.30 (CET).

 Frågor besvaras av: Johan Friberg, VD, 013-200 100, johan.friberg@imagesystems.se

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden, RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har cirka 70 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt i Norge. År 2017 omsatte koncernen 134 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap-lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystems.se

Taggar:

Om oss

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden, RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har cirka 70 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt i Norge. År 2017 omsatte koncernen 134 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi tackar Gällö Timber för förtroendet att få vara en del i den fortsatta och spännande utvecklingen av sågverket i Gällö
Johan Friberg, VD för Image Systems AB
Urban Wiklund, VD för Gällö Timber
Det som fällde avgörandet till RemaSawcos fördel var, dels att man på ett förtjänstfullt sätt levererat och supportat befintlig anläggning, samt att man i slutändan erbjöd den bästa helhetslösningen