Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 5 MSEK från SCA Munksunds Sågverk

Ordern omfattar en modernisering av två stycken såglinjer med RS-3D Log Scanner för 3D mätning av stockar, RS-Opt för optimering av sågutbyte, RS-Z för kontroll av rundvridning samt RS-3DCant för kontroll och optimering av block. Leveransen omfattar även ett nytt verktyg för planering och konfiguration av produktionen. Leverans är planerad till början av juni 2019.

”RemaSawco har i detta projekt presenterat den mest kompletta lösningen, och med ett konstruktivt upplägg för integration och driftsättning som minimerar vår stopptid under installationen” säger Daniel Holmgren, produktionsansvarig på SCA Munksunds Sågverk. ”Mätsystemet, RS-Z, för kontroll av stockrundvridaren är en intressant produkt som ger oss automatiskt och ögonblicklig uppföljning av funktionen” fortsätter Daniel Holmgren.

”RemaSawco har ett långt samarbete med SCA Munksund, och det är med stor entusiasm vi nu tar oss an moderniseringen av såglinjerna. RS-3DLog och RS-Opt är två viktiga hörnstenar för vår satsning att skapa optimalt utbyte i framtidens sågverk” säger Johan Friberg, VD Image Systems. ”SCA är en viktig partner för oss i vårt arbete att utveckla svensk sågverksindustri” avslutar Johan Friberg.

RS-Z är ett unikt mätsystem för kontroll och möjlighet till korrigering av stockrundvridare. Det möjliggör att det tidigare svåra problemet med uppföljning av stockrundvridning nu är löst. RS-Opt i kombination med RS-3DCant efter första reducering mäter blocket och säkerställer att såglinjen alltid ger maximalt utbyte.

Frågor besvaras av: Johan Friberg, VD, telefon: 013-200 100, e-post: johan.friberg@imagesystems.se

Informationen i denna pressrelease är sådan som Image Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 januari 2019 klockan 08.00 (CET).

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har knappt 100 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås; Skellefteå och Sundsvall samt i Finland och Norge. År 2017 omsatte koncernen 134 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se 

Taggar:

Om oss

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har drygt 90 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås, Sundsvall och Skellefteå samt i Finland och Norge. År 2018 omsatte koncernen 161 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

RemaSawco har i detta projekt presenterat den mest kompletta lösningen, och med ett konstruktivt upplägg för integration och driftsättning som minimerar vår stopptid under installationen. Mätsystemet, RS-Z, för kontroll av stockrundvridaren är en intressant produkt som ger oss automatiskt och ögonblicklig uppföljning av funktionen.
Daniel Holmgren, produktionsansvarig på SCA Munksund.
RemaSawco har ett långt samarbete med SCA Munksund, och det är med stor entusiasm vi nu tar oss an moderniseringen av såglinjerna. RS-3DLog och RS-Opt är två viktiga hörnstenar för vår satsning att skapa optimalt utbyte i framtidens sågverk. SCA är en viktig partner för oss i vårt arbete att utveckla svensk sågverksindustri.
säger Johan Friberg, VD Image Systems