Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på programvara till en BoardScanner Q om 2.2 MSEK från sin partner Raptor Inc, Canada

Ordern omfattar licens/programvara för optimering och kvalitetssortering till en kund i British Columbia. Systemet ingår i en totalentreprenad med tillhörande styrsystem och mekanisk installation, vilket levereras av Raptor Inc.

Leverans och driftsättning är planerad till årsskiftet 2018/2019.

”Vår satsning på den nordamerikanska marknaden har visat sig vara lyckad. Vårt mål att ytterligare utveckla samarbetet med Raptor Inc, till att omfatta såväl nya applikationer som fler regioner i Nordamerika”, säger Mikael Jacobsson, Affärsutvecklingsansvarig RemaSawco AB.

Den nya affärsmodellen innebär att Raptor tar det fulla ansvaret för installationen och dess ingående komponenter, under namnet FX-85 och RS leverans utgörs av en licensintäkt för programvaran, vilket leder till en hög marginal i affären.

RS-BoardScannerQ är ett helautomatiserat avsyningssystem för brädor och plank i tvärsmatat flöde i råsorteringar, justerverk eller hyvlerier. Systemet utför automatisk fyrsidig kvalitetsavsyning helt utan behov av vändning.

Mättekniken kombinerar tracheid- (fiber), dimension- och visiondata och kan användas för samtliga sorteringar, inklusive beröringsfri hållfastsortering.

Frågor besvaras av: Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se

Informationen i denna pressrelease är sådan som Image Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 juni 2018 klockan 08.30 (CET) genom ovanstående kontaktpersons försorg.

Taggar:

Om oss

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden, RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har cirka 70 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt i Norge. År 2017 omsatte koncernen 134 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vår satsning på den nordamerikanska marknaden har visat sig vara lyckad. Vårt mål att ytterligare utveckla samarbetet med Raptor Inc, till att omfatta såväl nya applikationer som fler regioner i Nordamerika.
Mikael Jacobsson, Affärsutvecklingsansvarig RemaSawco AB.