Image Systems erhåller order på 4,7 Mkr från Callans Trä AB

RemaSawco, ett affärsområde inom Image Systems, har erhållit order från sågverket Callans Trä AB, för installation i justerverket. Ordervärdet uppgår till 4,7 Mkr.

Ordern omfattar installation av ett komplett RS-BoardScanner Q-system för kvalitetssortering av brädor samt tillhörande anpassning av RemaSawco’s befintliga styrsystem, Prosort. Leveransen görs i samarbete med Renholmen AB som ansvarar för mekanisk ombyggnad. Ordern tecknades under 3:e kvartalet, för planerad leverans i slutet av 2016.

”Det här är en viktig order för oss och en ytterligare framgång för satsningen på vår produkt RS-BoardScanner Q”, säger Peter Johansson, VD för Image Systems AB. ”Produkten har nu sålts och driftsatts på ett större antal sågverk på den svenska marknaden, men också till Norge, Baltikum, USA och Ryssland”.

”Det är speciellt glädjande att Callans Trä AB nu väljer RS-Boardscanner med tanke på den seriösa och omsorgsfulla utvärdering som gjorts under året”, säger Johan Kihlgren, Försäljningschef på RemaSawco AB. ”Vi upplever nu ett allt större intresse för RS-Boardscanner och ser med tillförsikt på framtiden”, fortsätter Johan Kihlgren.

RS-BoardScanner Q är ett helautomatiserat tväravsyningssystem av brädor och plank i råsorteringar, justerverk eller hyvlerier. Systemet utför automatisk fyrsidig kvalitetsavsyning helt utan behov av vändning. Mättekniken kombinerar tracheid- (fiber), dimension- och vision-data. Systemet ger nya möjligheter inom kvalitetssortering för sågverk, dels på grund av den sofistikerade mättekniken och dels på grund av RemaSawcos nya och unika beröringsfria hållfasthetsapplikation.

Frågor besvaras av: Peter Johansson, VD, telefon 013-200 100, e-post peter.johansson@imagesystems.se 

Informationen i denna pressrelease är sådan som Image Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 oktober 2016 klockan 08:30 (CET).

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har cirka 70 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt i Norge. År 2015 omsatte koncernen 125 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystems.se

Om oss

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden, RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har cirka 70 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt i Norge. År 2017 omsatte koncernen 134 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

Prenumerera

Citat

Det här är en viktig order för oss och en ytterligare framgång för satsningen på vår produkt RS-BoardScanner Q
Peter Johansson, VD för Image Systems AB