Image Systems erhåller order på 5.6 Mkr från Fåvang Sag & Hyvleri A/S

RemaSawco, ett affärsområde inom Image Systems, har erhållit order från Fåvang Sag & Hyvleri A/S i Norge. Ordern omfattar dels en BoardScannerQ med hållfasthetssortering samt installation av nytt styrsystem, baserat på ProSort.

”Vi har beslutat att utveckla vår produktionskapacitet samt ytterligare höja kvaliteten på våra produkter och efter en noggrann utvärdering av olika tänkbara partners föll valet på RemaSawco AB som bedömdes ha den plattform som passar oss bäst för att nå de uppsatta målen”, säger Rune Voldsrud, VD på Fåvang Sag och Hyvleri A/S.

”Det är mycket glädjande att Fåvang Sag & Hyvleri ger oss förtroendet att tillsammans utveckla verksamheten genom omfattande investeringar i justerverket samt att man installerar den certifierade hållfasthetssorteringen”, säger Peter Johansson, VD Image Systems AB.

Ordervärdet uppgår till 5.6 Mkr och leverans och installation kommer att genomföras under tredje kvartalet 2017.  

Frågor besvaras av:
Peter Johansson, VD Image Systems AB,
Tel: 013-200 100, E-post: peter.johansson@imagesystems.se 

Informationen i detta pressmeddelande är insiderinformation som Image Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 mars 2017, klockan 08:30 (CET).

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har cirka 70 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt i Norge. År 2015 omsatte koncernen 125 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystems.se

Om oss

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden, RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har cirka 70 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt i Norge. År 2017 omsatte koncernen 134 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

Prenumerera

Citat

Vi har beslutat att utveckla vår produktionskapacitet samt ytterligare höja kvaliteten på våra produkter och efter en noggrann utvärdering av olika tänkbara partners föll valet på RemaSawco AB som bedömdes ha den plattform som passar oss bäst för att nå de uppsatta målen
Rune Voldsrud, VD på Fåvang Sag och Hyvleri A/S