Image Systems får order på 4,6 Mkr

RemaSawco, ett dotterbolag till Image Systems AB, har tecknat ett avtal med Siyanie i Ryssland gällande leverans av en scanner, ett måttkontrollsystem och styrning till i princip hela sågverket. Det totala ordervärdet uppgår till drygt 4,6 miljoner kronor och leverans av systemen planeras att ske i slutet av året.

”Det är glädjande att RemaSawco:s marknadsledande utbud för att optimera alla led i en sågverksprocess röner ett allt större internationellt intresse", säger Hans Isoz, VD på Image Systems.

RS-Opt ger sågverkskunden maximalt värde ur sina stockar och präglas av användarvänlighet. Det är ett realtidssystem för stockoptimering som utförs kontinuerligt under sågning och bygger på en inmätt modell av den aktuella stocken. Direkt när stocken lämnat mätramen utförs optimeringen med hänsyn till bästa ekonomiska värde, maximal volym eller andra krav kunden valt. RS-Opt kan även användas som simuleringsverktyg för att planera produktion och timmersortering.

RS-Con ger sågverkskunden omedelbar information om tjocklek och bredd på centrumutbytet direkt efter sågning samt information om hur sågklingor/band uppför sig. Kunden kan själv enkelt bestämma vilka parametrar som är viktiga och anpassa utseendet därefter.

www.remasawco.se

Hans Isoz, VD, telefon 070-623 40 48, e-post hans.isoz@imagesystems.se

Om Image Systems
Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företagets vänder sig till en mängd branscher globalt och verksamheten bedrivs i de tre affärsområdena RemaSawco, Digital Vision och Motion Analysis.

Image Systems har drygt 90 anställda på kontor i Linköping, Stockholm, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt utomlands i Storbritannien, USA, Norge och Finland. År 2013 omsatte koncernen 144 Mkr. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap-lista under tickern IS. För ytterligare information besök vår hemsida på www.imagesystems. se

Taggar:

Om oss

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har drygt 90 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås, Sundsvall och Skellefteå samt i Finland och Norge. År 2018 omsatte koncernen 161 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar