Image Systems får order på RS Boardscanner Q till ett värde av knappt 11 miljoner kronor

Linköping den 23 april 2013

RemaSawco, ett affärsområde inom Image Systems, har tecknat avtal med två svenska sågverk, Östanåsågen AB och Stenvalls Trä AB, gällande leverans av kvalitetssystemet RS Boardscanner Q för kvalitetssortering av brädor. Det totala ordervärdet uppgår till knappt 11 miljoner kronor.

"Vi började titta på olika automatiska brädsorteringslösningar redan för åtta år sedan, men sedan vi sett RS Boardscanner Q i produktion hos Stenvalls Trä kände vi att RemaSawcos lösning är den rätta också för oss", säger Ingemar Lundin, VD på Östanåsågen.

Det var främst Boardscannerns funktion som möjliggör för mätning av virkets alla fyra sidor utan vändning, ett stabilare flöde och ett bättre flyt i produktionen samtidigt som det tar mindre plats än alternativa lösningar som Östanåsågen såg som de största fördelarna med RemaSawcos lösning. Med denna investering räknar Östanåsågen kunna öka sin effektivitet och gå ner till ett skift i justerverket med bibehållen produktionskapacitet jämfört med tidigare två-tre skift.

"Kamerasorterat virke höjer generellt kvalitén på sågat virke. Sedan tekniken introducerades i branschen har acceptansen för fel i brädsorteringen minskat. Den här investeringen är på många sätt viktig för att vi ska fortsätta vara konkurrenskraftiga", avslutar Lundin.

Östanåsågen bedriver verksamhet i Östanå utanför Edsbyn i Hälsingland och har en produktion om cirka 50 000m3per år varav 70 procent av den sågade varan går på export.

Även Stenvalls Trä AB, som sedan tidigare har en RS Boardscanner Q från RemaSawco installerad på sågverket i Sikfors, har valt att göra ytterligare en investering i en Boardscanner till sitt sågverk i Lövholmen utanför Piteå. Det nya systemet planeras att gå i drift under hösten.

Brädsorteringslösningen RS-BoardScanner Q som lanserades under sommaren 2012 utför automatisk fyrsidig kvalitetsavsyning av brädor och plank i råsorteringar, justerverk eller hyvlerier helt utan behov av vändning. Mättekniken kombinerar tracheid- (fiber), dimensions- och visionsdata. Applikationen samlar in data från 40 kamerasystem för att definiera kvalitetsegenskaper för brädor och plank. Förutom de traditionella sorterverksfunktionerna såsom visning av fackstatus upptäcker systemet alla defekter och formfel och gör en kap- och kvalitetsoptimering. Resultatet skickas till automationssystemet som hanterar själva kapningen och sorteringen till fack. För ytterligare information se www.remasawco.se

Frågor besvaras av:
Hans Isoz, VD, telefon 070-623 40 48, e-post hans.isoz@imagesystems.se

Om Image Systems
Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företagets vänder sig till en mängd branscher globalt och verksamheten bedrivs i de tre affärsområdena RemaSawco, Digital Vision och Motion Analysis.

Image Systems har drygt 90 anställda på kontor i Linköping, Stockholm, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt utomlands i Storbritannien, USA, Finland och Nya Zeeland. År 2012 omsatte koncernen 133 Mkr. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap-lista under tickern IS. För ytterligare information besök vår hemsida på imagesystems.se

###

Taggar:

Om oss

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden, RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har cirka 70 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt i Norge. År 2017 omsatte koncernen 134 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

Prenumerera

Citat

Kamerasorterat virke höjer generellt kvalitén på sågat virke. Sedan tekniken introducerades i branschen har acceptansen för fel i brädsorteringen minskat. Den här investeringen är på många sätt viktig för att vi ska fortsätta vara konkurrenskraftiga
Ingemar Lundin, VD på Östanåsågen