Image Systems förvärv av Sawco Holding och RemaControl Sweden klart, apportemissioner slutförda, sista dag för handel med betalda tecknade aktier BTA är 23 mars 2012

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika.

 

Linköping den 21 mars 2012

Image Systems förvärv av de två bolagen Sawco Holding AB och RemaControl Sweden AB har slutförts i enlighet med de tidigare kommunicerade villkoren. De två bolagen konsolideras med Image Systems-koncernen i och med den 1 mars 2012.

I och med övertagandet har apportemission om 10 188 679 aktier till Sawco Holdings tidigare aktieägare och 8 490 566 aktier till RemaControl Swedens tidigare aktieägare genomförts. Antalet utestående aktier i Image Systems uppgår till 176 455 037 efter att apportemissionerna och tidigare offentliggjorda emissioner genomförts.

Sista dag för handel med Image Systems betalda tecknade aktie (IS BTA) är den 23 mars 2012. Stoppdag är den 28 mars 2012. De nya aktierna beräknas finnas på respektive vp-konto/depå den 30 mars 2012.

Informationen i detta pressmeddelade är sådan som Image Systems AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 mars 2012 klockan 15.45 (CET).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hans Isoz, Vd, telefon 0706 23 40 48, e-post hans.isoz@imagesystems.se
Klas Åström, CFO, telefon 08 546 182 23, e-post klas.astrom@imagesystems.se

Om oss

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden, RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har cirka 70 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt i Norge. År 2017 omsatte koncernen 134 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se