Image Systems inför ny organisationsstruktur och genomför ledningsförändringar

Linköping den 28 mars 2012

Som ett steg i den strategiska utvecklingen har Image Systems nyligen genomfört förvärv av bolagen Sawco Holding och RemaControl Sweden. Image Systems genomför nu också en omstrukturering av befintliga affärsområden i syfte att öka lönsamheten.

Förvärv ger nytt affärsområde

Sawco och RemaControl är globala aktörer inom skanners för "on-line inspection" och "on-line quality sorting" mot trävaruindustrin. Båda företagen har liksom Image Systems kompetens inom bildbehandling, bildanalys samt tracking.

"Förvärven är logiska för Image Systems, vi har samma teknologi i grunden och kompletterar varandra väl", säger Hans Isoz VD för Image Systems. "Genom att kombinera Image Systems kompetens inom bildvetenskap med Sawco och RemaControls applikationskunskap stärker vi den nya koncernens marknadserbjudande och därmed potential att nå tillfredsställande lönsamhet", säger Isoz.

De två förvärvade bolagen bildar tillsammans ett nytt affärsområde Industry under varumärket RemaSawco inom koncernen.

Digital Vision återuppstår - erbjudandet förstärks

Affärsområde Media vars verksamhet främst vänder sig till aktörer inom slutbearbetning och restaurering av film- och TV-produktioner satsar på ökad marknadsnärvaro och lönsamhet.  Det på marknaden välkända varumärket Digital Vision återinförs som namn på affärsområdet, produktsortiment förstärks med ytterligare produkter inom restaurering och ljussättning av film samtidigt som kostnadsmassan reduceras.

Kelvin Bolah, tidigare försäljningschef, har utsetts till ny affärsområdeschef. Han ersätter Martin Bennett som lämnade företaget under februari månad.

"Digital Vision är sedan 25 år tillbaka en av de främsta leverantörerna av teknik för ljussättning och restaurering av film och video. Vi har ett värdefullt arv att vårda och varumärket Digital Vision är en stor del i det. Våra kunder och potentiella kunder vet att Digital Vision står för innovativa och marknadsledande produkter", säger Kelvin Bolah. "Jag är glad för att vi tagit beslut om att återuppta Digital Vision som namn på affärsområdet Media, det underlättar i kommunikation av vårt erbjudande till marknaden", avslutar han.

Digital Vision var bolagets namn från dess att det grundades 1988 till och med förvärvet av Image Systems i april 2011 då namnet Image Systems antogs för hela koncernen.

Fokus på sälj inom det nya affärsområdet Motion Analysis

I syfte att stärka konkurrenskraften har Image Systems mjukvaror för rörelseanalys konsoliderats i ett nytt affärsområde - Motion Analysis. Tidigare hanterades dessa produkter i de två affärsområdena Motion och Defence.

Johan Friberg, tidigare försäljningschef för Defence, har utsetts till affärsområdeschef för det nya affärsområdet.

"Med Johan Friberg som affärsområdeschef får vi en person med fokus på försäljning och affärsutveckling", säger Hans Isoz.

Johan Friberg ersätter de två cheferna för de tidigare affärsområdena Motion och Defence.

Ledningen förstärks med kommunikationsfunktion

Nuvarande Corporate Marketing Manager, Ulrika Liiv, utses till kommunikationschef. Ulrika Liiv har varit anställd i bolaget sedan 2005.

"I arbetet med att skapa ett lönsamt företag är kommunikation och information till samtliga intressenter såsom kunder, anställda, ägare och media en viktig del", säger Hans Isoz. "Med Ulrika Liiv som kommunikationschef får vi en person med lång och gedigen erfarenhet av företagets verksamhet, dess marknader och inte minst inom kommunikation". 

Informationen i detta pressmeddelade är sådan som Image Systems AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2012 klockan 08.30 (CET).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hans Isoz, Vd, telefon 0706 23 40 48, e-post hans.isoz@imagesystems.se
Klas Åström, CFO, telefon 08 546 182 23, e-post klas.astrom@imagesystems.se

Om oss

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden, RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har cirka 70 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt i Norge. År 2017 omsatte koncernen 134 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se