Johan Friberg ny VD för Image Systems

Styrelsen i Image Systems har beslutat att utse Johan Friberg till ny VD och koncernchef. Johan Friberg tillträder sin nya tjänst den 15 maj 2017 och kommer parallellt, tillsvidare, kvarstå som affärsområdeschef för Motion Analysis. Johan Friberg är  civilingenjör, med en bakgrund från SAAB, där han slutade som sälj- och marknadschef för Saab Barracuda. Johan började på Image Systems 2011 och har sedan 2012 varit affärsområdeschef för Motion Analysis.

”Det är mycket glädjande att Johan Friberg, som har gjort ett fantastiskt arbete under de senaste fem åren med att utveckla affärsområde Motion Analysis till en mycket framgångsrik och lönsam verksamhet, tackat ja till att efterträda Peter Johansson, som valt att lämna bolaget”, säger styrelsens ordförande Thomas Wernhoff.

”Jag vill också tacka Peter Johansson som har gjort ett utmärkt arbete under sin tid på Image Systems, vilket bland annat lett till att vi har lyckats förbättra kvaliteten i våra kundleveranser och att kundnöjdheten har höjts avsevärt. Peter har även genomfört ett flertal rekryteringar av nyckelpersoner på ett framgångsrikt sätt. Peter har lagt ett solitt fundament för framtida tillväxt, där vi idag står med en organisation som är mycket kundorienterad med fokus på lönsam tillväxt. Jag vill önska Peter ett mycket varmt lycka till i sitt nya arbete”, fortsätter Thomas Wernhoff.

Snabbfakta:
Johan Friberg, 42 år är Civilingenjör från Ecole européenne d’ingénieurs en génie des matériaux från Nancy, Frankrike. Han har tidigare haft flertalet ledande roller inom Saabgruppen, där han slutade som sälj- och marknadschef för Saab Barracuda innan han gick till Image Systems. Johan Friberg har en gedigen erfarenhet av internationella affärer och har under hela sin karriär arbetat med projektledning, försäljning och affärsutveckling mot internationella kunder, både inom B2B och statliga upphandlingar.

För ytterligare information kontakta styrelseordförande Thomas Wernhoff, telefon 070 767 75 81

Johan Friberg, telefon 070 965 05 57, mail: johan.friberg@imagesystems.se 

Peter Johansson, telefon 070 538 52 39, mail:peter.johansson@imagesystems.se

Informationen i detta pressmeddelande är insiderinformation som Image Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 april 2017, klockan 08:30 (CET).

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden, RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har cirka 70 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt i Norge. År 2016 omsatte koncernen 124 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystems.se 

Om oss

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden, RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har cirka 70 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt i Norge. År 2017 omsatte koncernen 134 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

Prenumerera

Citat

Det är mycket glädjande att Johan Friberg, som har gjort ett fantastiskt arbete under de senaste fem åren med att utveckla affärsområde Motion Analysis till en mycket framgångsrik och lönsam verksamhet, tackat ja till att efterträda Peter Johansson, som valt att lämna bolaget
styrelsens ordförande Thomas Wernhoff.