Kommuniké från extra bolagsstämma i Digital Vision AB (publ)

Bolagsstämman beslutade om sammanläggning av aktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

  • Beslut om riktad utjämningsemission, ändring av bolagsordningen och sammanläggning av aktier.
  • Beslut om ändring av bolagsordningen.
  • Beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning.
  • Beslut om ändring av bolagsordningen.
  • Beslut om ändrat kallelseförfarande.

Sista dag för handel i aktien före sammanläggningen är fredagen den 11 februari. Första dag för handel efter sammanläggning blir den 14 februari 2011.


Stockholm den 1 februari 2011

Digital Vision AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Klas Åström, telefon: +46 (08)546 182 23, e-mail: klas.astrom@digitalvision.se


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Digital Vision AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 februari 2011.

Digital Vision erbjuder innovativa produkter för färgkorrigering, förbättring och restaurering av bilder samt system för överföring av bilder till digitala medier. Produkterna används globalt av ledande TV- och filmbolag samt av företag inom slutbearbetningsindustrin för färdigställande av TV-program samt spel och reklamfilm. Företaget är ledande inom digital bearbetning av bilder i 2K/4K.

Digital Vision AB grundades 1988. Koncernen består i dag av det svenska moderbolaget samt två helägda dotterbolag, Digital Vision US i Los Angeles, USA och Digital Vision UK i London, England samt ett försäljningskontor i Hong Kong. Företaget upprätthåller sin globala närvaro genom ett nätverk av kvalificerade distributörer. Digital Vision är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap-lista.

Äganderätten till alla ovan namngivna varumärken, oavsett om de är kända eller inte, tillhör deras respektive företag

Om oss

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden, RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har cirka 70 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt i Norge. År 2016 omsatte koncernen 124 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystems.se

Prenumerera

Dokument & länkar