New York baserade Final Frame expanderar med Film Master

Stockholm, Sverige den 22 oktober 2007
 
Digital Vision, en ledande leverantör av avancerade bildförbättringssystem, specialiserade för bearbetning av film- och video material, meddelar idag att New York baserade Final Frame Post är det senaste i raden av företag att välja Digital Visions produkt Film Master för färdigställande av film- och videomaterial.

Final Frame har etablerat sig som en förstklassig leverantör genom att bearbeta dokumentärfilmer åt kunder som National Geographic Channel, History Channel, A&E och HBO, men även mindre oberoende kunder såsom producenter av filmer som No End in Sight, Murderball och God Grew Tired of Us.
Det nya Film Master systemet kommer först att användas för att slutbearbeta The Missing Person och kortfilmen Les Vulnerables. Närmast kommande projekt utgörs av filmerna Trucker och Sleep Dealer.

Film Master systemet har installerats på företagets SAN (Storage Area Network) och möjliggör för Final Frame att bearbeta flera projekt parallellt, samtidigt som produktens stöd för olika typer av mediaformat, medför att företaget kan slutbearbeta datafilbaserat material som ursprungligen är redigerat på Avid och Final Cut Pro system, med undvikande av den kvalitetsförsämring som erhålles vid användandet av konkurrerande system. Användandet av Film Master medför även en dramatisk förbättring av produktiviteten.

Will Cox, Final Frame delägare och ansvarig redigerare, säger
"Övergången till datafilbaserat arbetsflöde och högkvalitativ färgkorrigering var vårt nästa logiska steg i vår expansion. När vi utvärderade alternativa system, fann vi att Film Master kunde erbjuda oss inte bara det allra bästa inom bildförbättring, utan dessutom en öppen arkitektur som inte något annat system kunde erbjuda. Det passar perfekt i vårt arbetsflöde, där Avid och Final Cut material kan bearbetas i sina originalutföranden, vilket ger oss ett otroligt snabbt produktionsförlopp."

Digital Visions vd, Lars Taflin, säger, "Final Frame värdesatte den höga grad av flexibilitet som Film Master kan erbjuda avseende arbetsflödet. Marknaden i New York är mångfasetterad och för att vara en konkurrenskraftig leverantör måste slutbearbetningsföretagens arbetsredskap, enkelt och snabbt kunna hantera en stor mängd olika format och samtidigt leverera ypperlig bildkvalitet. Film Master kan åstadkomma det lilla extra och skapa fantastiska bilder oberoende av var ursprungsmaterialet härstammar ifrån".

Digital Vision erbjuder innovativa produkter för färgkorrigering, förbättring och restaurering av bilder samt system för överföring av bilder till digitala medier. Produkterna används globalt av ledande TV- och filmbolag samt av företag inom slutbearbetningsindustrin för färdigställande av TV-program samt spel- och reklamfilm. Företaget är ledande inom digital bearbetning av bilder i 2K/4K.

Digital Vision AB grundades 1988. Koncernen består i dag av det svenska moderbolaget samt två helägda dotterbolag, Digital Vision US i Los Angeles, USA och Digital Vision UK i London, England. Företaget upprätthåller sin globala närvaro genom ett starkt nätverk av kvalificerade distributörer. Digital Vision är noterat på Stockholmsbörsens Small Cap-lista.
Äganderätten till alla ovan namngivna varumärken, oavsett om de är kända eller inte, tillhör deras respektive företag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Taflin, E-mail: lars.taflin@digitalvision.se, mobil: +46 733 678 213
Digital Vision AB (publ), Solna Strandväg 98, SE-171 54 Solna
Hemsida: www.digitalvision.se

Om oss

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden, RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har cirka 70 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt i Norge. År 2017 omsatte koncernen 134 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar