Ramavtal undertecknat för leverans av digital-TV utrustning från Digital Vision till PBS

Stockholm, 2002-07-23 - Ett ramavtal har i dag undertecknats för leverans av digital-TV utrustning från det svenska företaget Digital Vision AB till Public Broadcasting Service i USA (PBS). Det totala kontraktsvärdet beräknas uppgå till omkring 50 miljoner svenska kronor. Avtalet, som beräknas bli fördelat på tre beställningar, sträcker sig över tre år. Digital Vision räknar med att erhålla den första beställningen inom några veckor, för leverans innevarande år.
 
Digital Vision kommer att utrusta PBS 175 medlemmar, som driver 349 TV-stationer, med produkten "BitLink Professional HDTV Decoder". Detta är en nyutvecklad digital satellitmottagare och -avkodare, som är avsedd både för HDTV (högupplöst TV) och SDTV (standardupplöst TV). Utrustningen kommer att användas av PBS och nätverkets medlemsstationer samt ytterligare enheter med koppling till PBS.
 
Tidigare i år (press release 2002-03-19) utsåg PBS Digital Vision till leverantör av digital-TV utrustning. Sedan dess har diskussioner förts med PBS för att fastställa PBS exakta behov.
 
"Vi är nöjda med att ramavtalet nu är undertecknat och ser fram mot att fortsätta vårt mångåriga samarbete med PBS. Detta är ett mycket viktigt steg för Digital Vision på en marknad som kommer att växa och andra TV-operatörer har redan visat intresse för den nya produkten," säger Harry Vesanen, Digital Visions verkställande direktör. "Ambitionen är att vår nya avkodare skall få en stor spridning på marknaden. Detta kommer att stärka vår position inom affärsområdet Media Networking," fortsätter Harry Vesanen.
 
PBS, med huvudkontor i Alexandria, Virginia, är ett privatägt, icke-vinstdrivande mediaföretag, som ägs och drivs av 349 icke-kommersiella TV-stationer med en täckning som uppgår till 99 procent av de amerikanska hushållen varav ett ökande antal hushåll med digital-TV.
 
Digital Vision har som affärsidé att erbjuda världsledande produkter till professionella kunder inom film/video, multimedia och distribution av digital-TV inom tre affärsområden:
  • Media Mastering, digital slutbearbetning av bland annat spelfilm, reklam- och TV-produktioner samt anpassning till DVD
  • Media Networking, anpassning av bild och ljud till digitala sändningsnät
  • Digital Cinema, digitalisering av traditionell film för visning på bio
Företaget grundades 1988. Digital Vision-koncernen består av ett svenskt moderbolag samt ett försäljningsbolag i USA. Verksamheten utgörs av utveckling, försäljning och support av system. Digital Vision är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.
 
För ytterligare information vänligen kontakta:
Harry Vesanen, Digital Vision AB (publ) telefon: 08-546 182 11/546 182 00, fax: 08-546 182 09
e-mail: harry.vesanen@digitalvision.se eller Lars Taflin (ordförande), 0709-355 496
Hemsida: www.digitalvision.se

Om oss

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har drygt 90 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås, Sundsvall och Skellefteå samt i Finland och Norge. År 2018 omsatte koncernen 161 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar