Viktiga datum gällande Digital Visions sammanläggning av aktier

Vid extra bolagsstämma i Digital Vision AB (publ) ("Digital Vision") den 1 februari 2011 beslutades att bolaget ska genomföra en sammanläggning av bolagets aktier 1:100.

 

Sammanläggningen innebär att 100 aktier, envar med kvotvärde om 0,025 SEK, läggs samman till en aktie med kvotvärde om 2,50 SEK. Genom sammanläggningen kommer antalet aktier i Digital Vision att minska från 647 723 000 till 6 477 230.

 

För de aktieägare som på avstämningsdagen inte innehar ett antal aktier som motsvarar ett helt antal nya aktier, kommer aktier från Aktieinvest FK AB att tillskjutas så att det blir ett helt antal nya aktier. Tillhandahållande av aktier sker genom Euroclears försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av den enskilde aktieägaren.

 

Tidsplan för sammanläggningen av aktier:

  • 11 februari 2011 Sista dag för handel med nuvarande antal aktier
  • 14 februari 2011 Första dag för handel med de sammanlagda aktierna
  • 16 februari 2011 Avstämningsdag för sammanläggningen

 

Sammanläggning är ett led i den tidigare kommunicerade finansiella omstruktureringen med därtill kopplade nyemissioner som föregår förvärvet av Image Systems AB.

 

För ytterligare information:
Bengt Broman, VD, tel. 08-546 182 30, bengt.broman@digitalvision.se
Klas Åström, CFO, tel. 08-546 182 23, klas.astrom@digitalvision.se

 

Digital Vision erbjuder innovativa produkter för färgkorrigering, förbättring och restaurering av bilder samt system för överföring av bilder till digitala medier. Produkterna används globalt av ledande TV- och filmbolag samt av företag inom slutbearbetningsindustrin för färdigställande av TV-program samt spel och reklamfilm. Företaget är ledande inom digital bearbetning av bilder i 2K/4K.

 

Digital Vision AB grundades 1988. Koncernen består i dag av det svenska moderbolaget samt två helägda dotterbolag, Digital Vision US i Los Angeles, USA och Digital Vision UK i London, England samt ett försäljningskontor i Hong Kong. Företaget upprätthåller sin globala närvaro genom ett nätverk av kvalificerade distributörer. Digital Vision är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap-lista.

 

Äganderätten till alla ovan namngivna varumärken, oavsett om de är kända eller inte, tillhör deras respektive företag. För mer information Digital Vision, besök: www.digitalvision.tv 

Om oss

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden, RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har cirka 70 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt i Norge. År 2016 omsatte koncernen 124 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystems.se

Prenumerera

Dokument & länkar