Delårsrapport 9 månader 1 maj 1999 - 31 januari 2000

Fortsatt stark utveckling! Delårsrapport 9 månader 1 maj 1999 - 31 januari 2000 Verksamhetens nio månader och tredje kvartal i sammandrag * Koncernens fakturerade försäljning ökade till 127 Mkr (100 Mkr). Tredje kvartalets (november- januari) försäljning ökade till 52 Mkr (41 Mkr). * Koncernens resultat före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster uppgick till 3,3 Mkr (1,6 Mkr). För tredje kvartalet uppgick resultatet till 2,8 Mkr (3,3 Mkr). Resultatet före skatt uppgick till 5,3 Mkr (1,4 Mkr). För tredje kvartalet uppgick resultatet till 1,9 Mkr (3,0 Mkr). Satsningarna på E-tainment Sweden AB belastar resultatet med 0,5 Mkr. * Kraftigt förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten +21 Mkr (+1,4 Mkr). * Fortsatt stark tillväxt på multimedia trots svag marknadsutveckling. Två nya samarbetsavtal tecknade. Händelser efter rapportperiodens utgång * Styrelsen föreslår nyemission om maximalt 1 miljon nya aktier riktad mot svenska och utländska institutioner. Motivet är ökad expansionstakt inom e-handel och digital distribution Aktieägare som tillsammans innehar 55% av kapitalet och 81% av rösterna har ställt sig positiva till förslaget. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/08/20000308BIT00850/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/08/20000308BIT00850/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar