IMG intensifierar satsningarna på digitala rättigheter - VD och namnet klart till det nya bolaget.

IMG intensifierar satsningarna på digitala rättigheter - VD och namnet klart till det nya bolaget. IMG intensifierar satsningarna på digitala rättigheter och investerar i ett första steg 30 miljoner kronor i digitala rättigheter. Katarina Gustafsson blir VD för det nya bolaget E-tainment Sweden AB och har rekryterats från Telia Infomedia Television. IMG ökar satsningarna på digital distribution och rättigheter inom musik, multimedia och TV för distribution på bredband, WAP och Mp3. I ett första steg satsas 30 Mkr på förvärv av rättigheter inom ovannämnda områden. Bolaget kommer på ett tidigt stadium att försäkra sig om intressant innehåll när nya distributionsvägar skapas. I ett separat pressmeddelande den 13 december 1999 offentliggjordes de planer IMG har för satsningar på nätet. Satsningarna kommer att ske inom det nya bolaget E-tainment Sweden AB. IMGs rättigheter inom det digitala området tillförs det nya bolaget. Det innefattar ca 2 500 musiktitlar och ca 50 multimedia - CD-rom produktioner som lämpar sig för digital distribution. E-tainment Sweden AB kommer att bli IMGs paraplybolag för rättigheter som distribueras genom internet, bredband, Digital-TV, WAP och satsningar inom e-commerce. Bolagets affärsidé är att "skapa underhållning för familjen direkt från nätet". Om det visar sig marknadsmässigt motiverat kommer det nya bolaget att på sikt ansöka om en separat notering. Som VD för E-tainment Sweden AB har anställts Katarina Gustafsson, idag produktansvarig för TV och Pay-Per-View inom com hem på Telia Infomedia Television AB. Innan dess har Katarina bl a arbetat på Guldkanalen och TV 1000. Katarina är 32 år och tillträder den 1 mars 2000. Det nya bolaget placeras i Stockholm. - Katarina tillför E-tainment en bred kompetens inom rättighets- och distributionsområdet och en stor kontaktyta. Hennes erfarenheter och kunskaper kommer väl tillpass i de ambitioner vi har, säger Joakim Hedin, VD för Independent Media Group AB. Frågor besvaras av: Joakim Hedin, VD, Independent Media Group AB, 033 - 44 25 00/01 (direkt), mobil 0705-21 53 00 joakim.hedin@independent-mg.se, www.independent-mg.se Independent Media Group bedriver verksamhet inom underhållningsområdet. Verksamheten omfattar utgivning och utveckling av multimediaprodukter för barn och ungdomar, skivbolag med omfattande export, försäljning av köpfilmer på video samt försäljning och distribution av video, DVD, musik och multimedia genom egna säljbolag i Sverige, Norge och Finland. Koncernen är även aktiv inom de nya mediaområdena med fokus på rättigheter för digital distribution. Independent Media Group är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (ticker IMG). ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/24/20000124BIT00170/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/01/24/20000124BIT00170/bit0002.doc

Prenumerera

Dokument & länkar