IMG levererar rekordvolymer på multimedia

IMG LEVERERAR REKORDVOLYMER PÅ MULTIMEDIA Under oktober månad har IMG genom sitt dotterbolag Young Genius utlevererat rekordvolymer på multimedia. I denna veckan har utlevererats 116 000 enheter av "Julens hjältar", årets adventskalender på CD ROM och 21 000 enheter av "Fem myror är mer än fyra elefanter del 1 " på CD ROM. Young Genius försäljning i oktober kommer att uppgå till ca 10 Mkr att jämföra med föregående års försäljning för hela året som uppgick till 11,9 Mkr. 116 000 enheter utlevererat av "Julens hjältar" Under oktober månad har utlevererats 116.000 enheter av "Julens hjältar" som är en lucköppnarversion av årets kommande julkalender. Spelet består av 24 mindre spel plus ett bonus spel som kan spelas innan julkalendern börjar visas i december. Tittaren erhåller en ny kod varje dag i samband med TV visningen och via Text TV och SVT's hemsida. Koden behövs för att öppna spelet. Genom att lägga till ett bonus spel skapas en längre säljperiod för produkten och ett högre värde för konsumenten. "Julens hjältar" har utlevererats till mer än 4 700 återförsäljare, vilket i sig är ett rekord. En normal distribution brukar omfatta ca 1 500 återförsäljare. Rekommenderat utpris till konsument är 149 kronor. Genom det stora antalet som utlevererats kommer "Julens hjältar" att bli en av de mest sålda CD ROM produkterna i år. Spelet är en samproduktion med SVT Drama. Korkeken AB har ansvarat för programmering och utveckling. En del av intäkterna kommer att skänkas till Kronprinsessan Victorias fond för rörelsehandikappade. Papperversionen av Julkalendern brukar säljas i ca 600 000 exemplar varje år. Under våren 2000 planeras att utges ett fullprisspel under namnet "Vindens hjältar" som bygger på karaktärerna ur adventskalendern. 1997 utgavs med framgång "Mysteriet på Greveholm" som byggde på 1996 års julkalender. Försäljningen har till dags dato uppgått till 115.000 exemplar. 21 000 exemplar utlevererat av "Fem myror är mer än fyra elefanter del 1" Under oktober har också utlevererats 21 000 exemplar av "Fem myror är mer än fyra elefanter del 1". CD ROM versionen bygger på den prisbelönta TV-serien med samma namn. CD ROM versionen lär barn grundläggande matematiska och läsförberedande begrepp främst tillsammans med elefanterna. Med den ordentlige, konventionelle Magnus som kan läsa och räkna och den kreative och okonventionelle Brasse som inte kan läsa och räkna kan man lösa lite svårare övningar och uppgifter på tre olika nivåer. Elefanterna och de andra tecknade djuren är lika viktiga som underhållningsvärde för de små barnen som Magnus och Brasse och representerar den tydligaste och enklaste pedagogiken. Den pedagogiska metoden bygger på Ulrika Leimars teorier om läsinlärning på talets grund (LTG- metoden) som fortfarande utgör en bas i den svenska läsinlärningsmetodiken. Man använder sig också av metoden att leka fram kunskapen, det ska vara roligt att lära. Behovet att stötta små barns intellektuella utveckling i en snabbt föränderlig värld är starkare än någonsin. Istället för repetitiv inlärning prioriterar "Fem myror är mer än fyra elefanter" en undersökande, laborativ metod där spelaren kan testa sig fram och få snabbt resultat. Produkten har utlevererats till mer än 2 500 återförsäljare och är ett fullpris spel med ett rekommenderat försäljningspris om 429 kronor till konsument. CD ROM versionen är producerad och utvecklad av Sveriges Television, Interaktiva Media. Produktionen har erhållit väldigt goda recensioner ifrån press och media. Under våren 2000 utkommer del 2 . Video versionen av "Fem myror är mer än fyra elefanter" (utgiven i 3 delar) har hittills sålts i ca 250 000 exemplar. I de omröstningar som genomförs emellanåt placerar sig alltid "Fem myror är mer än Fyra elefanter " som ett av de mest populära barnprogrammen genom tiderna. Rekordmånad för Young Genius Som en konsekvens av starka produktutgivningar under oktober månad, som redovisats ovan, kommer Young Genius att uppnå en rekordförsäljning. Försäljningen för oktober beräknas att uppgå till mer än 10 Mkr att jämföra med föregående års försäljning för helåret som uppgick till 11.9 Mkr. Prognosen för perioden november t o m april (kvartal 3 och 4) ser lovande ut mot bakgrund av forsatt starka produktutgivningar. I november utges CD ROM versionen av "100 Svenska år" som hittills förhandsbeställts i 7 000 exemplar. Frågor besvaras av: Joakim Hedin, VD Independent Media Group AB, 033 - 44 25 00/01 (direkt), mobil 0705-21 53 00 joakim@independent-mg.se, www.independent-mg.se Independent Media Group bedriver verksamhet inom underhållningsområdet. Verksamheten omfattar utgivning och utveckling av multimediaprodukter för barn och ungdomar, skivbolag med omfattande export, försäljning av köpfilmer på video samt försäljning och distribution av video, musik och multimedia genom egna säljbolag i Sverige, Norge och Finland. Independent Media Group är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (ticker IMG). ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00790/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00790/bit0002.pdf