Independent Media Group ökar expansionstakten. Styrelsen föreslår nyemission till institutionella placerare

Independent Media Group ökar expansionstakten. Styrelsen föreslår nyemission till institutionella placerare Styrelsen har beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 29 mars kl 14.00 i Stockholm för att erhålla ett bemyndigande om att kunna genomföra en nyemission om maximalt 1 miljon B-aktier riktad till svenska och utländska institutioner. Kapitalet kommer att användas till investeringar i rättigheter för digital distribution, e-handelssatsningar och för förvärv. Konkurrensen om intressant innehållsmaterial lämpat för digital distribution har ökat och styrelsen bedömer det som väsentligt att öka den finansiella beredskapen för att tillvarata de möjligheter som skapas. Vidare har styrelsen bedömt det som fördelaktigt för likviditeten i aktien. Aktieägare som innehar 81% av rösterna och 55% av kapitalet har ställt sig positiva till förslaget. För ytterligare information kontakta: Joakim Hedin, VD, Independent Media Group AB, 033 - 44 25 01 eller 0705-21 53 00 joakim.hedin@independent-mg.se, www.independent-mg.se Independent Media Group bedriver verksamhet inom underhållningsområdet. Verksamheten omfattar utgivning och utveckling av multimediaprodukter för barn och ungdomar, skivbolag med omfattande export, försäljning av köpfilmer på video samt försäljning och distribution av video, DVD, musik och multimedia genom egna säljbolag i Sverige, Norge och Finland. Koncernen är även aktiv inom de nya mediaområdena med fokus på rättigheter för digital distribution. Independent Media Group är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (ticker IMG). ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/08/20000308BIT00840/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/08/20000308BIT00840/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar