Independent Media Group tecknar avtal med Finsk TV (YLE)

Independent Media Group tecknar avtal med Finsk TV (YLE) IMG har tecknat avtal med YLE i Finland avseende utgivning i första steget av ett 40-tal titlar på video/DVD. IMG kommer via sitt finska dotterbolag DHE Castle Oy att med start i september börja utge populära barn-, familje- och dramaprodukter producerade av Finsk TV (YLE), motsvarigheten till SVT i Sverige. Avtalet omfattar till att börja med ett 40-tal populära produkter. Raid - en polisserie som just nu ligger överst på tittartoppen i Finland kommer att vara vår första release. Delar av katalogen kommer även att distribuera i Sverige. I en förlängning kommer parterna att värdera utvecklingen av CD-ROM produkter baserat på de mest populära titlarna. - Avtalet ger oss tillgång till en attraktiv produktkatalog och dubblerar volymerna i vår finska verksamhet. Nationellt material oavsett mediabärare har en mycket stor efterfrågan, säger Joakim Hedin, VD för Independent Media Group AB. För ytterligare information kontakta: Joakim Hedin, VD, Independent Media Group AB, 033 - 44 25 01 eller 0705-21 53 00 joakim.hedin@independent-mg.se, www.independent-mg.se Independent Media Group bedriver verksamhet inom underhållningsområdet. Verksamheten omfattar utgivning och utveckling av multimediaprodukter för barn och ungdomar, skivbolag med omfattande export, försäljning av köpfilmer på video samt försäljning och distribution av video, DVD, musik och multimedia genom egna säljbolag i Sverige, Norge och Finland. Koncernen är även aktiv inom de nya mediaområdena med fokus på rättigheter för digital distribution. Independent Media Group är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (ticker IMG). ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/28/20000328BIT00030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/28/20000328BIT00030/bit0002.pdf

Dokument & länkar