Independent Media Group tecknar tre nya avtal inom multimedia och DVD

Independent Media Group tecknar tre nya avtal inom multimedia och DVD Independent Media Group (IMG) tecknar tre nya distributionsavtal inom multimedia och DVD området med Jack of all Games, Liber och Aviva. IMG har tecknat avtal med Jack of all Games som ägs av det amerikanska Nasdaq noterade bolaget Take-Two (Nasdaq: ticker TTWO). Take Two utvecklar och distribuerar spel och tillbehör till PC, Nintendo 64, Playstation, Game Boy och SEGA Dreamcast. Avtalet tillför ökade volymer inom multimediaområdet. Vidare har ett distributionsavtal tecknats med Liber avseende försäljning och distribution av Libers multimediaprodukter för den svenska marknaden. Det tredje avtalet är ett distributionsavtal avseende DVD produkter ifrån AVIVA International i San Francisco, som ingår i det amerikanska Nasdaq noterade bolaget Image Entertainment. Aviva har en bred produktportfölj inom musikområdet. Frågor besvaras av: Joakim Hedin, VD, Independent Media Group AB, 033 - 44 25 00/01 (direkt), mobil 0705-21 53 00 joakim@independent-mg.se, www.independent-mg.se Independent Media Group bedriver verksamhet inom underhållningsområdet. Verksamheten omfattar utgivning och utveckling av multimediaprodukter för barn och ungdomar, skivbolag med omfattande export, försäljning av köpfilmer på video samt försäljning och distribution av video, DVD, musik och multimedia genom egna säljbolag i Sverige, Norge och Finland. Koncernen är även aktiv inom de nya mediaområdena med fokus på rättigheter för digital distribution. Independent Media Group är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (ticker IMG). ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/21/20000121BIT00220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/21/20000121BIT00220/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar