Independent Media Groups extra stämma biträde nyemission

Independent Media Groups extra stämma biträde nyemission En enhällig extra bolagsstämma i Independent Media Group AB (publ) fattade idag beslut om att ge styrelsen ett bemyndigande om att genomföra en nyemission om maximalt 1 000 000 B-aktier riktad mot institutioner. Bemyndigandet gäller intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2000. För ytterligare information kontakta: Joakim Hedin, VD, Independent Media Group AB, 033 - 44 25 01 eller 0705-21 53 00 joakim.hedin@independent-mg.se, www.independent-mg.se Independent Media Group bedriver verksamhet inom underhållningsområdet. Verksamheten omfattar utgivning och utveckling av multimediaprodukter för barn och ungdomar, skivbolag med omfattande export, försäljning av köpfilmer på video samt försäljning och distribution av video, DVD, musik och multimedia genom egna säljbolag i Sverige, Norge och Finland. Koncernen är även aktiv inom de nya mediaområdena med fokus på rättigheter för digital distribution. Independent Media Group är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (ticker IMG). ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/29/20000329BIT00930/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/29/20000329BIT00930/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar