Redeye - Immunicum: Utökar levercancerstudie

Samtliga patienter har nu rekryterats till pågående fas I/II-studie med Intuvax i primär levercancer (2L). Sista patienten förväntas påbörja behandling i år. Så här långt har inga allvarlig vaccinrelaterade biverkningar konstaterats. I fem av de sju patienter som hittills fått alla tre inplanerade vaccindoser uppvisas längre medianöverlevnad mot vad som kan förväntas utifrån historiska resultat.

De lovande resultaten som noterats hittills öppnar dörren för att utöka studien till att även inkludera 1L-patienter. Immunicum avser att rekrytera upp till sex patienter ytterligare, där Intuvax ska ges i kombination med lokal kemoembolisering eller Nexavar. Detta framstår helt rätt steg vidare och det är i dessa patienter som vi ser bäst möjlighet för Intuvax. Vi gör inga ändringar av våra prognoser, utan inväntar data från den utökade delen av studien. Läs mer i analysen nedan.

Den fullständiga analysen i PDF-format: http://goo.gl/m5fTdq

Detta är ett pressmeddelande från Redeye. Läs fler analyser på www.redeye.se. 

Prenumerera