Immunovia Delårsrapport, januari-september 2017

“De viktiga prospektiva studierna för pankreastestet inom diabetesgruppen (”PANDIA-1”) samt tidiga symptomgruppen (”PANSYM-1”) har i diskussionerna med kliniska partners gjort signifikanta framsteg både för PANSYM-1 och PANDIA-1. I slutet av oktober påbörjades insamlingen av blodprover från patienter med tidiga symptom vid University College London Hospital, en mycket viktig milstolpe för PANSYM-1. Den retrospektiva diabetesriskgruppstudien som baseras på biobanken från Region Skåne är nu igång.”

”Vi arbetar intensivt med att industrialisera IMMray™ PanCan-d för att nå säljstart, vår viktigaste milstolpe. Detta innefattar utvecklingsarbete och alla förberedelser inför ISO 13485-certifiering och andra ackrediteringar som krävs för att inleda försäljning i USA respektive Europa. Förberedelserna för marknadsintroduktion och CE-märkning innebär också att skala upp produktionen och laboratorieprocessen med samma robusthet och reproducerbarhet som i de retrospektiva valideringsstudierna.”

”Inom autoimmunitetssatsningen har vi under oktober annonserat ett samarbete med Linköpings Universitet som utöver expertis inom RA, SLE, Vasculitis och Sjögrens Syndrom har värdefulla biobanker inom alla dessa fyra sjukdomar. Alla dessa provsamlingar har nu levererats till oss och validerande och kompletterande studier har påbörjats av våra utökade resurser för autoimmunitetsprojektet.”

Nyckeltal

Nyckeltal (tkr om inget annat anges) 1 jul-30 sep 2017 1 jul-30 sep 2016 1 jan-30 sep 2017 1 jan-30 sep 2016 Helår2016
Nettoomsättning 27 5 122 71 177
Rörelseresultat -11 641 -4 048 -30 157 -9 451 -14 978
Resultat före skatt -11 589 -4 048 -29 914 -9 346 -14 723
Nettoresultat -11 589 -4 048 -29 914 -9 346 -14 723
Resultat per aktie före utspädning (kr/aktie) -0.69 -0.28 -1.78 -0,65 -0,98
Soliditet, % 97 97 97 97 98
Antal aktier vid periodens utgång 16 804 059  16 474 568 16 804 059 16 474 568 16 804 059

Denna kvartalsrapport har upprättats enligt IFRS och avser koncernen Immunovia som består av Immunovia AB samt det helägda dotterbolaget Immunovia Inc.

Framtidsutsikter*
Immunovia inriktar sig på att fundamentalt förändra diagnostisering av komplexa cancerformer och autoimmuna sjukdomar. Den antikroppsbaserade plattformen IMMray™ är ett resultat av 15 års forskning vid CREATE Health – Strategiskt Centrum för Translationell Cancerforskning vid Lunds Universitet.

IMMray™ är en teknologiplattform för utveckling av diagnostiska tester, och bolagets primära test IMMray™ PanCan–d är det första testet i världen för tidig diagnostisering av pankreascancer.

• En introduktion av IMMray™ PanCan–d på den amerikanska och på den europeiska marknaden planeras till egenbetalande kunder så kallade out-of-pocket kunder, med start då ackrediteringar och produktionsuppskalning slutförts, intäkter från detta förväntas från senare delen av 2018. ImmRay™ PanCan–d adresserar en marknad som kan uppskattas till runt 35 miljarder kronor.

• Immunovia ser stor potential inom utveckling av tester för andra olösta problem inom cancer och autoimmunitet via sin teknologiplattform IMMray™. Närmast i tiden ligger tester inom SLE, med bas i de positiva resultat som kommunicerats i inledningen av 2017.

För ytterligare information, kontakta:
Mats Grahn, VD Immunovia AB
Telefon: +46 (0)70-532 02 30
E-post: mats.grahn@immunovia.com

Om Immunovia

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com)

Denna information är sådan information som Immunovia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterad på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

Om oss

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com) Immunovias aktier (IMMNOV) är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

Prenumerera

Dokument & länkar